Friestalige multimediale voorstelling Wâldman te zien bij Museum Belvédère

HEERENVEEN - De Friestalige multimediale voorstelling Wâldman is zaterdag 1 december vanaf 17.00 uur te zien in het museumcafé van Museum Belvédère.

De voorstelling wordt gespeeld door kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra en de schrijvers Nyk de Vries, Tsead Bruinja en Douwe Kootstra. Allen zijn afkomstig uit de Friese Wouden.

Hooghiemstra werkte de afgelopen vier jaar aan een serie tekeningen, foto's en schilderijen over het Friese woudengebied en de bewoners ervan. Dat zette Nyk de Vries, Tsead Bruinja en Douwe Kootstra aan tot het schrijven van korte proza, poëzie en een fabel over de gemeenschap in het gebied. Taal bepaalt volgens Hooghiemstra mede iemands identiteit.

De toegang is gratis. Wel is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via info@museumbelvedere.nl onder vermelding van ‘Voorstelling Wâldman’ en met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Het aantal plaatsen is beperkt.