Friese ziekenhuizen houden keurmerken gezamenlijk kritisch tegen het licht

HEERENVEEN - Ziekenhuis Tjongerschans, de Antonius Zorggroep, het MCL en Nij Smellinghe hebben gezamenlijk afgesproken dat zij kritisch gaan kijken naar de verschillende keurmerken.

De Friese ziekenhuizen sluiten daarmee aan bij het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die onlangs de doelstelling aankondigde dat het aantal keurmerken voor medisch specialistische zorg op 31 december 2019 moet zijn gehalveerd. De eerste stap van de Friese ziekenhuizen is het stopzetten van de deelname aan het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

De vier Friese ziekenhuizen steunen het voornemen van de NVZ. De meer dan honderd verschillende keurmerken, lintjes, smiley’s en pluimen binnen de medisch specialistische zorg verplichten de ziekenhuizen om aanvullend op openbare informatie allerlei vragenlijsten in te vullen.

In sommige gevallen moet informatie meerdere keren worden aangeleverd. Daarnaast is ook een trend waarneembaar dat ziekenhuizen voor het ontvangen van een keurmerk moeten betalen. Dat is voor komend jaar ook het geval bij het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Transparantie

Transparantie over kwaliteit en het patiëntgericht werken blijven onverminderd speerpunten. Hiervoor zijn volgens de ziekenhuizen ook andere instrumenten in te zetten om patiënten te informeren over de kwaliteit van de zorg.

De Friese ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld allemaal aangesloten op www.ziekenhuischeck.nl. Dat is een platform waarop ziekenhuizen rapporteren over de kwaliteit van hun geleverde zorg.

Het heroverwegen van de keurmerken heeft tot doel onnodige kosten en administratieve lasten te drukken. Dat betekent volgens de ziekenhuizen niet dat met alle keurmerken wordt gestopt. „Maar wel dat scherper wordt afgewogen waaraan de Friese ziekenhuizen deelnemen.”

Het loslaten van het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis heeft volgens Tjongerschans geen gevolgen voor patiënten.

„Wat we graag willen is dat we de administratieve lasten verlichten en dat informatie uit bestaande bronnen kan worden gehaald”, aldus een gezamenlijke reactie van de Friese ziekenhuizen.