Gemeente Heerenveen: ‘Inwoners tevreden over Wmo-ondersteuning’

HEERENVEEN - Inwoners uit de gemeente Heerenveen zeggen tevreden te zijn over de Wmo-ondersteuning.

Vooral het Wmo-gesprek met de meitinker wordt als goed ervaren. Dat blijkt volgens de gemeente Heerenveen uit een onafhankelijk Wmo-cliëntervaringsonderzoek en het continue klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente Heerenveen.

Het contact met de meitinker verloopt volgens het onderzoek voor de meeste respondenten heel prettig. Van de ondervraagden voelt 93 procent zich zeer serieus genomen door de meitinker tijdens het gesprek.

Op de vraag over de geboden ondersteuning (thuisondersteuning, dagondersteuning, hulp bij het huishouden, scootermobiel) wordt ook tevreden gereageerd: 89 procent van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed tot zeer goed.

Veel inwoners geven aan zich door de ondersteuning beter te kunnen redden en de dingen te kunnen doen die zij graag willen doen. De geboden ondersteuning voldoet voor 93 procent aan de wensen van inwoners en voor 91 procent aan de behoeften.

De kwaliteit van leven is dankzij de ondersteuning voor 82 procent verbeterd. En 87 procent kan zich dankzij de ondersteuning beter redden.