Nynke Andringa: ‘Ik zie uit naar mijn laatste werkdag, maar zal de bibliotheek enorm missen’

HEERENVEEN - Nog een paar maanden en dan sluit Nynke Andringa haar carrière definitief af bij de bibliotheek in de gemeente Heerenveen.

Andringa was sinds 2005 binnen de organisatie Mar en Fean manager van de bibliotheken in de gemeente Heerenveen. Naast de vestiging in aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen was zij daarbij verantwoordelijk voor de bibliotheek in Akkrum en Jubbega. Per 1 juli is zij opgevolgd door Hillie Haarsma. Haar opvolgster, die overigens van buiten de bibliotheekwereld komt, is daarnaast ook verantwoordelijk voor de bibliotheken in Joure, Balk en Lemmer.

Dat Andringa stopt vloeit voort uit een reorganisatie bij Mar en Fean. De manager die verantwoordelijk was voor het digitale en educatieve gedeelte en de marketing en communicatie ging met pensioen. De vraag was of dat er een opvolger moest komen of dat de taken verdeeld zouden worden. Daarnaast werd besloten dat het managen van de bibliotheken in Heerenveen en De Fryske Marren (DFM), die sinds vier jaar gefuseerd zijn met Súdwest-Fryslan, bij één persoon terecht zou komen.

Andringa: ,,Ik had twee opties. Of manager dwarsverband worden of in Heerenveen manager blijven en dan met DFM erbij. Het erbij krijgen van inhoudelijke taken leek mij niks. Terwijl ik in de laatste jaren van mijn werkzame leven geen zin had in verzwaring van mijn taken door DFM erbij te krijgen. Ik wilde daarom per 1 juli ophouden met werken. Om mijn opvolger goed in te werken heb ik toegezegd één dag per week te blijven werken. Dat is voor Hillie ook wel fijn, omdat zij van buitenaf afkomstig is. Voor mijzelf is het ook wel zo fijn, omdat ik het op deze manier de bibliotheek goed kan achterlaten.”

‘Veel veranderd’

Terugkijkend op de jaren die Andringa in de bibliotheekwereld heeft gewerkt, zegt zij veel verschil met vroeger te zien. ,,Toen ik in de jaren zeventig begon in Leeuwarden was de bibliotheek echt een uitleenfabriek. In al die jaren hebben de werkzaamheden een enorme vlucht genomen. Zo doet de bibliotheek maatschappelijk ontzettend veel voor jong en oud. Zoals via het Seniorencafé, Boekstart voor baby’s en peuters, CoderDojo voor de jeugd, aanbieden van cursussen, samenwerking met scholen om leesplezier te bevorderen en leerkrachten bij te staan, aanpakken van laaggeletterdheid en noem maar op.”

Dergelijke activiteiten zorgen er volgens Andringa ook voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. ,,Dat kan weer vereenzaming tegengaan. De bibliotheek heeft dan ook altijd de blik naar buiten en gaat mee met de tijd. Wat niet verandert, is dat de bibliotheek een plek is en blijft waar iedereen ongeacht afkomst welkom is. Daarnaast zorgen we bij de bibliotheken in de gemeente Heerenveen samen met alle medewerkers en vrijwilligers voor dat iedereen zich welkom voelt. We doen het enorm goed.”

Dat laatste ziet de gemeente Heerenveen volgens Andringa bijvoorbeeld ook. Zo kreeg de bibliotheek voor dit jaar 50.000 euro extra subsidie van de gemeente. ,,Daarnaast hebben we al tweemaal een erfenis gekregen. Zo kregen we in 2017 een legaat van een vaste bezoeker en in 2016 een legaat van een bakkersechtpaar. Met dat geld hebben we in 2016 de herinrichting betaald. Met het andere geld is nog niets gedaan. Dat willen we zo besteden dat we weer jaren vooruit kunnen. Dergelijke steun geeft moed in een periode dat er bezuinigd moest worden. Wat dat betreft maak ik mij over de toekomst van de bibliotheek dan ook geen zorgen.”

Genoeg te doen

En dus sluit Andringa eind dit jaar voor het laatst met een gerust hart de deur van de bibliotheek. Stilzitten zal er dan echter voor de 64-jarige in Sint Annaparochie woonachtige Andringa niet bij zijn.

Zo is zij onder andere gevraagd voor de jury van de Rink van der Veldeprijs. Voor de in 2003 in het leven geroepen literaire prijs voor nieuwe Friese boeken moet Andringa voor begin 2020 veertig boeken hebben gelezen.

,,Daarnaast houd ik nog van zoveel andere dingen. Zo mag ik graag wielrennen met mijn man, vind ik tuinieren leuk, ben ik gek van cultuur, zit ik bij een leesgroep in Sint Annaparochie, volg ik een cursus bij Afûk die ingaat op onder andere de geschiedenis van de Friese taal en heb ik bijvoorbeeld een moeder van 93 jaar die de nodige zorg nodig heeft. En ja, ik zie ernaar uit om te stoppen met werken. Feit is nu al dat ik de bibliotheek en iedereen eromheen enorm ga missen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)