Bekritiseerde Anton Eizema: ‘Jammer dat van een mug een olifant is gemaakt’

HEERENVEEN - Onlangs verscheen een zwart-witboek van de SP rondom misstanden met kamerverhuur in Heerenveen. Een van de bekritiseerde personen daarin is pandjesbaas Anton Eizema.

Onlangs nog kwam Eizema in het nieuws vanwege een woning aan Het Meer die hij verkocht had. Die woning werd onbewoonbaar verklaard nadat de nieuwe bewoners erin aan het klussen waren. Binnenkort verschijnt een inspectierapport over de bouwkundige staat van de woning en of deze überhaupt had mogen verkocht aan eerst Eizema en vervolgens aan de familie Weiler.

Daarnaast beheert Eizema diverse panden in en om Heerenveen waarin kamerverhuur plaatsvindt. Daar zou volgens het zwart-witboek niet alleen regelmatig sprake zijn van misstanden. Ook zou het onderhoud van de panden nogal te wensen overlaten en zou er regelmatig sprake zijn van overlast voor omwonenden.

De Heerenveense Courant ging in gesprek met Eizema

In 2007 heeft u uw eerste schreden gezet op vastgoedmarkt. Waarom?

,, Mijn eerste pand heb ik gekocht om er mijn bedrijf Eizema, Sparen, Beleggen en Pensioenen BV in te runnen. Dit vanwege de vijf man van de binnendienst. Toen dat bedrijf niet langer meer bestond kwam ik op het idee om er mensen in te huisvesten. Op een gegeven moment wordt je creatief en vind je een gat in de markt. Daarbij was ik vroeger niet zo kritisch aan wie ik verhuurde. Nu krijgen de bewoners een screening, zoals een persoonlijk gesprek, het geven van referenties en tonen van drie loonstrookjes. Het doel van de kamerverhuur is als ondernemer een basisinkomen per maand te hebben. Verder vind ik het leuk om met onroerend goed bezig te zijn en hoop ik op termijn goed aan het vastgoed te verdienen.”

Helpt u mensen uit de brand met kamerverhuur?

,,Ja. Dat kun je de mensen zelf vragen. Anders moet jeugd bijvoorbeeld bij ouders blijven wonen of mensen die in scheiding liggen met ruzie in eenzelfde huis blijven. Bovendien, iedereen mag dit doen. Het is een vrije markt. Als je jezelf maar aan de regels houdt om een kamerverhuurvergunning te krijgen.”

We zijn nu elf jaar verder. U heeft op zijn zachtst gezegd een twijfelachtige reputatie opgebouwd. Hoe weerlegt u kritiek op u?

,,De kritiek vind ik jammer. Ik vind het ook jammer dat van een mug een olifant wordt gemaakt. Ik heb het beleid aangepast en ben alerter geworden en heb ervoor gezorgd dat er keurige mensen in de panden zitten. Wel zit er een hiaat in. Iemand die er al in woonde kun je er niet zomaar uitgooien. De Fok was tot twee jaar terug ook een probleemgeval. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar van hoe ik het tien jaar terug deed heb ik wel geleerd.”

Was u bekend met het zwart-witboek van de SP?

,,Op een gegeven moment komt het je wel ter ore. Ik had het graag ingezien, om inhoudelijk te kunnen reageren.”

In het zwart-witboek wordt u neergezet als een huisjesmelker en iemand die zich niet voor de rest van de buurt interesseert. Wat vindt u van dat beeld?

,,Het is absoluut niet waar wat wordt beweerd. Ik bekijk per pand de opties. Zoals in Nieuwebrug. Dat pand heeft zeven jaar leeggestaan. Ik kon er invulling voor vinden. Het is juist heel positief voor Nieuwebrug als er weer mensen komen te wonen, ook voor het dorpsleven. Voor de reuring in Nieuwebrug is het een gemiste kans.”

Ook bij omwonenden in het zwart-witboek komt u er niet goed vanaf. Dat geldt eveneens op basis van de bijlagen zoals foto’s van schimmel en lekkage. Wat vindt u daarvan?

,,Ten eerste wil ik het zelf graag lezen voordat ik er wat van kan zeggen. Ten tweede vind ik dat mensen vaak lichtelijk overdrijven. Ten derde kan ik mij wel voorstellen dat bewoners liever een gezin naast zich hebben. Wellicht denken ze als ze maar genoeg kritiek leveren dat het dan lukt. Die mensen hebben allemaal mijn telefoonnummer. Iedereen mag mij bellen of appen. De afgelopen tweeënhalf jaar heeft niemand gebeld. Dan is mijn vraag of het recente opmerkingen zijn of van langer geleden. Voor wat betreft de schimmel en lekkage, we konden het lek eerst niet vinden. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Helaas had het toen al tot schimmel geleid. Juist daar is blijkbaar net een foto van gemaakt. En aan de Burgemeester Falkenaweg is inderdaad sprake van achterstallig onderhoud. Dat pand heeft ondertussen een nieuwe eigenaar. Ik weet dat het voor eind november van binnen en buiten zal zijn opgeknapt.”

Vindt u niet dat u zelf ook blaam treft rondom de beeldvorming die er is over u?

,,Nee. Ik kan mij wel vinden in het beeld dat ik problemen oplos. Bovendien, niemand is verplicht om bij mij te huren. Dat geldt ook voor mensen die weinig te besteden hebben. Met opmerkingen als zouden er ook drugsverslaafden in mijn panden wonen kan ik niets. Die komen er niet in. Vroeger wel. Het kan zijn dat er drugs wordt gebruikt. Maar dan moet dat wel kunnen worden aangetoond. Als ik er achter kom, licht ik de politie en de gemeente Heerenveen in. Tot tweeënhalf jaar terug moest de politie ook wel ingrijpen. Sterker, ik heb de politie en de gemeente juist opgezocht om deze personen eruit te krijgen. Datzelfde geldt voor mensen met psychische problemen. De situatie van toen heeft helaas wel geleid tot twee betreurenswaardige sterfgevallen aan de Fok. De situatie van die personen ging daarvoor helaas al hard achteruit. Dergelijke zaken zijn nu niet meer aan de orde.”

Klopt het dat u ook uw vleugels wilt uitslaan naar Groningen? Denkt u dat ze u daar na alle verhalen met open armen zullen ontvangen?

,,Dat klopt niet. Maar op het moment als zich waar dan ook in Nederland een kans voordoet en het spreekt mij aan, dan pak ik die kans op.”

Daarnaast staat u te boek als de persoon achter het mislukte spaarplan Eizema Sparen, Beleggen en Pensioenen BV. U zou mensen hebben gedupeerd. Hoe ziet u dat zelf?

,,Ik heb juist niets verzwegen en altijd alles goed uitgelegd. Dat bedrijf bestond van 2006 tot 2012. In 2009 verkeerde Nederland in een recessie. Ik heb het nog tot 2012 kunnen rekken. Toen heb ik het niet meer draaiende kunnen houden en heeft het personeel het faillissement aangevraagd. De portefeuilles zijn allemaal overgegaan naar een andere partij.”

Een nieuw dieptepunt rond uw naam was de woning aan Het Meer die recent onbewoonbaar is verklaard en die u aan de huidige eigenaren hebt verkocht. Was u op de hoogte van de staat van de woning en gaat u de gedupeerde familie helpen?

,,Toen ik het huis zelf bekeek in februari zag ik al dat er een hoop aan moest gebeuren. Maar vertel mij eens hoe het kan dat iemand daarvoor er tweeënveertig jaar heeft gewoond en er geen verzakking was. Terwijl de nieuwe eigenaren er amper wonen en het huis onbewoonbaar is? Overigens hoorde ik van de familie Weiler dat er brand was geweest in het verleden. Dat wist ik zelf niet. Zelf had ik de woning gekocht om het volledig op te knappen. Een bouwkundig rapport heb ik niet laten opstellen. Dat vind ik omslachtig. Via via kwam ik met de familie Weiler in contact en is het balletje gaan rollen om de woning door te verkopen aan hen. Het was voor mij geen kans om er af te komen. Ik wilde het opknappen en doorverkopen. Ik ben er wel in meegegaan vanwege drukte. De woning zelf had ik daarvoor wel gekocht omdat ik er een kans in zag. Toen de familie Weiler het wel wilde kopen dacht ik: ‘Ik kan er veel tijd insteken of nog iets aan verdienen’. Nadat de woning onbewoonbaar was verklaard, heb ik ze diezelfde avond nog woonruimte aangeboden. Ook heb ik er meteen twee medewerkers heen gestuurd om de helpende hand te bieden. Als de familie Weiler oprecht en netjes met mij in gesprek wil sta ik er bovendien open voor om ze bij te staan. Hoe, dat weet ik nog niet.”

Op Facebook gingen mensen vanwege de situatie aan Het Meer los op u. Vrijwel niemand sprak positief over u. Wat doet dat met u?

,,Ik ben er op voorbereid. Ik heb een hoop trainingen gehad over ‘lovers’ en ‘haters’. Het waren de haters die reageerden en alles geloven. Zo zou ik een overgeschilderd krot hebben verkocht. Maar ik heb er niks in vertimmert of aan gedaan qua schilderen. Pas op de dag van de overdracht aan de familie Weiler kreeg ik zelf pas voor het eerst de sleutel. Dus ik kan daarvoor niets aan de woning hebben gedaan. Wat er wordt beweerd is dan ook laster. Wel heb ik zelf de familie Weiler gewaarschuwd dat er veel aan moest gebeuren. Bovendien wat wordt beweerd over de brand in relatie tot de verzakking klopt niet. De brand was links van het huis. De verzakking rechts. Wat wel is gebeurd is dat zonder bouwkundig toezicht beneden een kozijn en een tussenmuur van een slaapkamer zijn verwijderd. Dat hadden ze niet moeten doen. Wat wordt geprobeerd is mij de Zwarte Piet toe te schuiven. Terwijl ik zelf nog heb aangeboden dat een personeelslid van mij zou helpen bij de verbouwing. Ik zou tegen iedereen vooral willen zeggen wacht met het geven van een mening tot het bouwkundig rapport bekend is gemaakt. En wat betreft alle kritiek? Als ik overal op moet reageren, komt er geen einde aan. Dan kan ik mijn werk wel opzeggen. Ik lees de reacties niet en ben voorbereid op kritiek. Het doet mij niets. Ik slaap er ook niet minder om.”

Tenslotte, vindt u het terecht of onterecht dat u voor de buitenwacht te boek staat als een huisjesmelker en een oplichter?

,,Huisjesmelker vind ik prima als dat wordt gezegd. Dat heet nu eenmaal zo in de volksmond. Als ik anderen spreek die hetzelfde doen, dan hebben ze juist grote waardering voor mij. In de term oplichter kan ik mij niet vinden. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ‘Kijk naar de feiten en luister niet naar de meningen’.”

Onderzoek

Op basis van de antwoorden van Eizema ging de Heerenveense Courant zelf verder op diverse punten op onderzoek uit.

Zoals rond een appwisseling die hij aanhaalde tussen hem en buren van een van zijn panden (Fok 15), het faillissement van zijn bedrijf Eizema Sparen, Beleggen en Pensioenen BV in 2012 en onder andere de mislukte stap naar Nieuwebrug waar hij twaalf kamers wilde realiseren aan de Leeuwarderstraatweg.

Appwisseling

Rondom de appwisseling beweerde Eizema dat hij een aantal keren appjes van de directe buren kreeg waarin zij stelden tevreden te zijn over de kamerbewoning naast hen. De buren zelf zeggen desgevraagd in een reactie dat ,,zij al tien jaar in een hel leven” en dat zij ,,slechts complimenten hebben gemaakt voor de gordijnen boven.” Daarnaast lieten zij bij het krijgen van alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar weten dat ,,als 2018 qua woongenot hetzelfde blijft als het afgelopen jaar, dan zal dat zeker lukken.” Voor de rest stellen zij enkel appjes te hebben gestuurd met daarin klachten over de buren.

Eizema zelf zegt in een reactie het met de buren eens te zijn voor wat betreft hun klachten. ,,Voorheen woonden er twee personen waardoor het voor de buren inderdaad niet leuk was. Dat geef ik toe. Toen die er uit waren, is de bovenverdieping opgeknapt en waren er vervolgens geen problemen meer.”

Faillissement

Voor wat betreft het faillissement van Eizema Sparen, Beleggen en Pensioenen BV stelde Eizema dat hij de schadeportefeuilles die er waren heeft verkocht. Dat blijkt juist te zijn. Volgens de curator van destijds was er sprake van ‘paulianeus handelen’. Dat is handelen waarbij vlak voordat het faillissement een feit is nog snel een crediteur wordt voorgetrokken bewust waarde uit een onderneming wordt gehaald.

Uit door de Heerenveense Courant opgevraagde rechtbankverslagen blijkt dat ook de FIOD zich met het faillissement heeft bemoeid en dat door de curator aangifte is gedaan. Mede ook omdat, zo blijkt uit de stukken, Eizema eerder ook al was betrokken bij een faillissement. Dat was in 2009 en betrof Vienalis BV.

Daarnaast was de dubieuze rol, zo blijkt uit de rechtbankstukken, die de Stichting Aandelenbeheer TC Infinity en de heer Stoelinga hebben gespeeld rondom Eizema Sparen, Beleggen en Pensioenen BV aanleiding voor aanmelding in het fraudespreekuur (FIOD, OvJ en politie). Uiteindelijk bleek er niet genoeg grond voor strafrechtelijke vervolging te zijn. Of dat wil zeggen dat het onderzoek naar Eizema daarmee ook definitief is gestopt, is de curator niet bekend.

Eizema zelf zegt niet onder de indruk te zijn van de handelswijze van de curator. ,,Het is geseponeerd, omdat er niets is uitgekomen. Een curator probeert alle pressiemiddelen te gebruiken. Terecht of onterecht. Die druk is ook op mij uitgeoefend. Ik ben daar ongevoelig voor.”

Nieuwebrug

Rondom de situatie in Nieuwebrug waar Eizema twaalf kamers wilde realiseren aan de Leeuwarderstraatweg, maar nul op het rekest kreeg, zag hij naar eigen zeggen juist kansen voor het dorp. ,,Het zijn extra inwoners. Die kunnen weer een bijdrage leveren aan het dorpsleven. Helaas was er een aantal mensen die mij tegenwerkte. Terwijl uit een gesprek met Berend Mulder van Plaatselijk Belang Haskerdijken en Nieuwebrug juist bleek dat zij graag kamerbewoning zagen komen.”

Mulder bevestigt de woorden van Eizema en noemt het jammer dat de kamerbewoning van de baan is. ,,Helaas hebben een aantal mensen het voor elkaar gekregen dat het is mislukt.”

Overigens wordt in het zwart-witboek van de SP gesteld dat rondom de Leeuwarderstraatweg door Eizema zich voor zou hebben gedaan als eigenaar van het pand en investeerders zocht. ,,Tijdens de hoorzitting 16 juli 2018 op het gemeentehuis in Heerenveen bleek echter dat er geen sprake was van eigenaarschap. De voorzitter van de commissie concludeerde dan ook dat hier onnodig veel onrust wordt veroorzaakt in een kleine dorpskern en dat een negatief advies over de vergunningsverstrekking aan de gemeente Heerenveen wordt gegeven. Helaas heeft de gemeente besloten de aanvrager EHV nog zes weken de tijd te geven om investeerders te vinden”, aldus de SP in het zwart-witboek.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)