Radboud Universiteit Nijmegen doet onderzoek naar ouderen met een ‘roze’ achtergrond

HEERENVEEN - De Radboud Universiteit Nijmegen doet onderzoek naar ouderen met een ‘roze’ achtergrond, zoals lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender ouderen. Steeds meer van deze ouderen wonen volgens de onderzoekers zelfstandig met zorg aan huis.

In het onderzoek komen de ervaringen van roze 65+’ers met zorg en ondersteuning aan bod. Volgens de onderzoekers weten aanbieders van zorg, welzijn en wonen nog te weinig van de levensloop en situatie van roze 65+’ers.

,,Daardoor komen niet alle behoeften aan zorg en ondersteuning van deze groep 65+’ers boven tafel. Met de resultaten van dit onderzoek hopen wij de bewustwording te vergroten.”

De vragenlijst kan online worden ingevuld via deze link. Daar is ook een papieren vragenlijst met antwoordenvelop op te vragen. Bellen kan ook: 024-3616123.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.