SP overhandigt zwart-witboek aan college van B&W rondom misstanden kamerverhuur in Heerenveen

HEERENVEEN - De SP Heerenveen heeft een zwart-witboek samengesteld rondom de huidige kamerverhuur in Heerenveen. Daarin wordt de zwarte kant belicht en wordt een nieuw perspectief voorgesteld.

De SP stelt in het zwart-witboek, dat onlangs is gepresenteerd in de commissie ROM, niet alleen te hopen dat de gemeente Heerenveen ,,nu fatsoenlijk en eerlijk kamerverhuurbeleid gaat voeren, maar ook gaat handhaven en de bewoners en omwonenden serieus gaat nemen.”

Er wordt een groot aantal voorstellen gedaan met als doel: fatsoenlijke kamerbewoning, dat wonen en zorg voor kwetsbare inwoners in Heerenveen verbeterd wordt en tegelijkertijd dat er meer plaatsen voor begeleid en beschermd wonen komen in overleg met zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Tenslotte zet de SP ook in op voldoende capaciteit voor handhaving en vergunningen.

Voorstellen

In totaal worden vijfentwintig voorstellen gedaan om de misstanden die er volgens de SP zijn aan te pakken. Zo wordt onder andere gepleit dat voor het verkrijgen van een vergunning voor kamerbewoning de rechten van kamerbewoner, waaronder huur op basis van puntensysteem, afrekening servicekosten en goede staat van onderhoud als voorwaarde worden gesteld. Ook moet er een centraal meldpunt klachten kamerbewoning komen, die jaarlijks rapporteert aan de commissie ROM en de gemeenteraad.

Daarnaast adviseert de SP om rondom wonen en zorg een tijdelijke locatie met containerwoningen te realiseren om de eerste nood op te vangen. Ook zou er een soort van Tellepark voor de GGZ-doelgroep moeten komen.

Terwijl voor arbeidsmigranten bijvoorbeeld misstanden te voorkomen door onder andere informatievoorziening aan arbeidsmigranten en het betrekken van omwonenden bij de verhuur. Ook moeten de woningen voor deze doelgroep fatsoenlijk zijn onderhouden en passen bij het straatbeeld. Dat wordt als het aan de SP ligt meegewogen bij het verlenen van de vergunning.

Diverse adressen

In het zwart-witboek komen diverse adressen aan bod, waar de verhuursituatie volgens de SP momenteel misstanden vertoont. Waaronder adressen van Eizema Heeenveen Vastgoed BV. De verhuurders zelf komen daarnaast niet aan het woord.

,,Waar het ons om gaat is het realiseren van ander beleid. Als je het aan de voorkant goed regelt, voorkomt dat een hoop ellende”, stelt Paul Steenbergen. Hij is namens de SP verantwoordelijk voor het zwart-witboek. ,,Wat er nu aan de hand is, is dat niet alleen de prijs-kwaliteitverhouding niet klopt, maar ook dat de voorzieningen slecht zijn en er onder andere teveel mensen in een huis wonen. Want je kunt je voorstellen wat er gebeurt als je vijfendertig jongemannen, in het geval van huisvesten arbeidsmigranten, bij elkaar in een huis zet. Daarnaast zijn er aan de Fok twee doden gevallen. Dat is denken wij rechtstreeks te wijten aan de kamerverhuur.”

Omwonenden

De SP heeft om het zwart-witboek samen te stellen ook talloze gesprekken gevoerd met omwonenden van de betreffende panden die worden verhuurd.

Steenbergen: ,,Voor omwonenden is er enorm veel leed met drugs- en drankoverlast en politie-invallen bij de betreffende panden. Huurders hebben letterlijk op straat gelegen terwijl zij tiewraps om de polsen hadden. Als ik die verhalen hoor, dat is verschrikkelijk. Dat heb ik ook kenbaar gemaakt bij de gemeente. Op dergelijke huurders naast je zit je als omwonende niet te wachten. Ik zeg niet dat alle kamerverhuur slecht is. Wel zijn er veel schrijnende gevallen. Daar mag de gemeente best haar verantwoordelijkheid in nemen.”

‘Veelal lage inkomens’

Volgens de SP kan de kamerverhuur ook fatsoenlijk tegen een lagere prijs. ,,De verhuurders incasseren nu maandelijks duizenden euro’s per pand. Dan kun je best zorgen dat een pand er bijvoorbeeld netjes uitziet. Wat er nu gebeurt is dat er veelal wordt verhuurd aan personen met lage inkomens tegen een hoge huur. Als daar dan bijvoorbeeld nog de ziektekostenverzekering en andere vaste lasten van afmoeten, dan kun je jezelf wel voorstellen dat de ellende voor deze huurders steeds groter wordt.”

Steenbergen, die het zwart-witboek ondertussen heeft overhandigd aan wethouder Van Veen, gaat ervan uit dat begin volgend jaar stevig beleid staat rondom kamerverhuur.

,,De raad gaf eerder al een dergelijk signaal af. Terwijl het college heeft beloofd eind dit jaar met beleid gekomen. Wijzelf zijn er alvast mee aan de slag gegaan om een voorzet te geven. Daarnaast wordt het op 15 november ook besproken in een gezamenlijke vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Sociale Zaken (SaZa). En nogmaals, wij zijn niet tegen kamerverhuur. Dat geldt ook voor omwonenden. Alleen moet het dan wel op een fatsoenlijke en sociale manier gebeuren. Het is echt nu tijd voor actie, voordat er nog meer ongelukken gebeuren.”

Reactie gemeente

Burgemeester Van der Zwan zegt in een reactie nog niet formeel te kunnen reageren. „Als college hebben wij het epistel aangereikt gekregen. Eerst moet met de raad worden doorgesproken hoe kamerverhuur goed geregeld moet worden. Daarom ben ik op voorhand terughoudend met reageren.”

Wel zegt Van der Zwan dat in zijn algemeenheid goede tips in het zwart-witboek staan. „Zoals over hoe kamerverhuur aan te pakken en er voor te zorgen dat mensen niet worden uitgemolken. Dat het goed geregeld moet worden ben ik wel met de SP eens. Dat is ook een nadrukkelijke wens van de raad en het college. Bij de vormgeving van beleid gaan we de tips zeker betrekken.”

Voor wat betreft het beleid dat eind dit jaar, begin volgend jaar vormgegeven moet zijn, zegt Van der Zwan dat er al een brief is gestuurd naar de raad. „En met de instrumenten die we hadden denk ik dat handhaving rondom kamerverhuur al goed is gedaan. Het zwart-witboek van de SP leggen we ernaast. Dan gaan we kijken of het wellicht beter had gekund.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)