Boek ‘Akkrum, de geschiedenis van de Feansterdyk’ van Jelle Roorda gepresenteerd

AKKRUM - Het boek ‘Akkrum, de geschiedenis van de Feansterdyk’ van Jelle Roorda is vrijdag gepresenteerd. Dat gebeurde in het Sportcafé in Akkrum.

De eerste exemplaren van het boek zijn overhandigd aan Wim en Hans Anker en aan de sponsors Harke Hartmans van Jac. Knol GWW, Henk Dam van DamBeton en aan fotograaf Pier van der Heide.

Na een welkomstwoord van Kees Folkertsma voorzitter van de Buurtcommissie nam Roorda de aanwezigen met een lezing mee op een reis door de tijd, door foto’s van toen en nu te tonen en stil te staan bij wetenswaardigheden en de vele veranderingen.

Zo kwam de ontsluiting via (water)wegen aan bod, evenals de grote en belangrijke rol die Ulbe Twijnstra’s Oliefabriek heeft gespeeld, de komst van de eerste stoomtrein en meer recent het ontstaan van het bedrijventerrein Spikerboor en de vijfenzestig jaar durende planvorming rond de aanleg van de nieuwe randweg en brug.

Ook werd letterlijk een inkijkje gegeven in de bewoningsgeschiedenis per woning en pand van 1910 tot vandaag de dag. waarbij de (voormalige) bewoners en soms ook beroemde Akkrumers de revue passeerden. Zo groeiden de advocaten Wim en Hans Anker op in de buurt.

‘Veel waardering’

Hans Anker sprak namens de anderen en toonde zich zeer ingenomen met het boek. Hij feliciteerde de Buurtcommissie en de buurtbewoners hiermee. Ook liet Anker weten veel waardering voor schrijver Jelle Roorda te hebben.

,,Dit voor de vele uren speurwerk en vooral voor het op een zeer aansprekende manier in breder perspectief plaatsen van het ontstaan en de ontwikkeling van de Feansterdyk in relatie tot de geschiedenis van de dorpen Akkrum en Nes.”

Tenslotte bedankte Roorda al degenen die aan het tot stand komen van dit boek hebben bijgedragen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige nazit, waarbij vele herinneringen werden opgehaald.

Er zijn nog boeken verkrijgbaar, belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Anida de Vries van de Buurtcommissie: 0566-652045.