College gemeente Heerenveen in beroep tegen besluit om gaswinning toe te staan in Langezwaag

LANGEZWAAG/HEERENVEEN - Het college van B&W van de gemeente Heerenveen blijft strijden tegen gaswinning in Langezwaag.

De minister keurde het winningsplan goed in juni. Daardoor is gaswinning door Vermilion onder Heerenveens grondgebied uit de velden Langezwaag 02 en 03 toegestaan.

Hoewel het winningsplan was goedgekeurd, liepen er nog twee bezwaren. Dat betrof ten eerste het verzoek van de gemeente om de gaswinning stil te leggen. Naar de mening van het college was de gaswinning uit deze velden niet toegestaan op basis van het destijds geldende (oude) winningsplan.

Met een tweede bezwaar gaf de gemeente Heerenveen aan dat ze het niet eens was met het intrekken van de aan Vermilion opgelegde dwangsom.

Staatstoezicht op de Mijnen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) oordeelde in september dat deze bezwaren niet meer relevant zijn, nu er een nieuw winningsplan ligt.

,,Het college tekent daarom geen beroep aan tegen de uitspraak van het SodM op deze eerdere bezwaren, maar is wel in beroep gegaan tegen het instemmingsbesluit van de minister over het nieuwe (herziene) winningsplan.”

Het in beroep gaan is volgens het college de juiste wijze om te proberen het winnen van gas uit Langezwaag te stoppen.