Intitiatiefnemers enquête: ‘Stap voor stap wordt gewerkt aan betere leefsituatie in en rond de flatwoningen in Heerenveen Midden’

HEERENVEEN - In totaal vijfenveertig personen hebben gereageerd op een enquête rondom leefbaarheid aan de President Kennedylaan, de Jan Mankeslaan, Vermeerstraat en de Rembrandtlaan.

In de enquête, waarvan er tweehonderd zijn uitgezet, werden onder andere vragen gesteld over: woongenot, inbraken in woningen en auto’s, rijgedrag in de buurt, parkeeroverlast en onder andere of er meer activiteiten moeten worden gehouden. Ook woonzaken als schimmel en tocht kwamen aan bod, evenals vragen of deuren recht in sponningen hangen.

De initiatiefnemers van de enquête zijn Gerrit Rozenberg, Jelmer Posthumus en Teun de Kleine. Eerder al riepen zij de Facebookpagina Flatwoningen Midden Heerenveen in het leven om de saamhorigheid in de buurt te verbeteren.

,,Wij zijn heel blij met het aantal personen dat heeft gereageerd. Er zaten hele zorgwekkende antwoorden tussen. Dat verraste ons wel een beetje. Dat betreft onder andere zaken als het aantal inbraken in auto’s”, zegt Rozenberg.

Huurders Belangen Vereniging

De enquête zelf wordt op termijn aangeboden aan de Huurders Belangen Vereniging en aan de gemeente Heerenveen. Wanneer dat gebeurt, weet Rozenberg nog niet. ,,Voor ons is dit allemaal nieuw. Er komen nog steeds zaken op ons pad omtrent de enquête. En we willen het graag goed doen.”

Ondertussen zegen de initiatiefnemers al wel een gesprek te hebben gehad met de Huurders Belangen Vereniging.

,,Samen gaan we kijken hoe we problemen kunnen aanpakken. Daar willen we wel mee wachten, om te zien of er groot onderhoud gaat plaatsvinden en wat er in dat geval gebeurt. Mocht dat niet gebeuren, dan willen we als buurt een brief aanbieden aan Accolade.”

Gesprek

Ook met Accolade hebben de initiatiefnemers al een eerste gesprek gehad over onder andere het opknappen van het groen en de speeltoestellen.

Dat heeft er al toe geleid dat in samenwerking met Buitengewoon en Accolade half oktober de eerste banken zijn verplaatst achter de flatwoningen aan de Jan Mankeslaan en de President Kennedylaan. Die hebben een andere plek gekregen zodat het ouders meer uitnodigt om buiten te zitten terwijl de kinderen aan het spelen zijn of er om welke reden dan ook te zitten.

Daarnaast zijn half oktober de scheuren op het basketbalveld achter de de Jan Mankeslaan/President Kennedylaan gedicht. 

Verder worden de paden rondom het basketbalveld nog aangepakt en wordt bijvoorbeeld gekeken naar lampen die boven de portieken komen te hangen. 

Rozenberg: ,,De lampen zorgen er met behulp van een bewegingsmelder voor dat je ’s avonds na 23.00 uur kunt zien bij wie je op de bel drukt en dat je niet hoeft te zoeken om het sleutelgat.”

Portieken

Verder is toegezegd dat er een waarschuwing op de ramen bij de portieken komen rondom een buurtpreventie-app.

,,Wij hebben daarnaast toestemming om de velden rondom het basketbalveld te gebruiken voor bijvoorbeeld een volleybalveld. Ook wordt het voetbalveld aangepakt.

Tenslotte komen er mogelijk lantaarnpalen achter de flats komen. De lantaarnpalen werken op zonne-energie en hebben een bewegingsmelder.

,,Hiervoor lopen elders nog testen. Als die bevredigend zijn, worden ze eventueel geplaatst. Stap voor stap wordt er dus gewerkt aan een betere leefsituatie.”

Burendag

In de wijk is daarnaast op 22 september de eerste gezamenlijke Burendag gehouden. Hoewel er op het hoogtepunt vierentwintig bezoekers waren, noemt Rozenberg de dag zeer geslaagd. Daarbij verzorgde café ’t Skoat uit Oudeschoot het eten en drinken. De rekening daarvan werd betaald door Accolade.

,,Ondanks dat het miezerig weer was, kwamen buurtbewoners toch langs. De mensen die er waren, waren ronduit enthousiast.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)