Wethouder Jaap van Veen: ‘Milieustraat voor grootste deel gratis, leging groene containers kosteloos’

HEERENVEEN - Als het aan wethouder Jaap van Veen ligt kan straks het meeste afval gratis naar de milieustraat van Omrin in Heerenveen worden gebracht. Daarnaast zet hij in op het kosteloos legen van de groene container. Dat kost nu nog vijftig cent per leging.

Waar wel voor betaald moet blijven worden is grof huisvuil en ongescheiden bouw- en sloopafval. Het voorstel rondom de milieustraat en de groene container wordt in november besproken in de raad. Het voorstel wordt ingediend samen met de plannen om vanaf 1 januari 2019 per kilo per kilo afval in de sortibak te betalen.

Met de plannen zegt Van Veen de drempel bij inwoners van de gemeente Heerenveen te willen weghalen om beter om te gaan met het scheiden van afval. ,,Wij zien in elke afvalstroom een nieuw product. Hoe beter het afval wordt gescheiden, des te beter kan het worden hergebruikt.”

De afvalplannen passen volgens Van Veen binnen de duurzaamheidambitie van de gemeente Heerenveen. Elke Nederlandse gemeente is verplicht om in 2020 volgens het principe Van Afval Naar Grondstof (VANG) het aantal kilo’s afval per huishouden terug te dringen naar honderd kilo per jaar. Nu zit dat rond de honderdzestig kilo per jaar in Heerenveen.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)