Raadsvergadering: ‘Snelheid tussen Klaverblad en afslag Oranjewoud omlaag, knelpunten wegen in Heerenveen onder de loep’

HEERENVEEN - De geluidsoverlast op de A32 kan volgens wethouder Van Veen worden teruggedrongen door de snelheid tussen het klaverblad en de afslag Oranjewoud terug te brengen naar honderd kilometer per uur. Daarnaast kwam een plan van inwoners van de Burgemeester Falkenaweg aan bod omtrent een betere verkeerssituatie.

Twee moties van die strekking werden maandagavond gesteund tijdens de raadsvergadering.

Als eerste werd de motie ingediend rondom de burgemeester Falkenaweg. Dat betreft niet alleen een plan om hardrijden aan te pakken, maar ook stagnatie van verkeer voor de rotonde met de Rottumerweg en de algehele doorstroming van de straat.

Alle partijen schaarden zich unaniem achter de motie. Wel werd er door de diverse partijen op gewezen dat ook in andere straten in Heerenveen soortgelijke problemen spelen en dat ook naar andere knelpunten gekeken dient te worden.

‘Prachtig initiatief’

Wethouder Van Veen noemde de motie, waarvan Wanda Otters van de PvdA woordvoerder was, een prachtig initiatief en eentje waar wel gehoor aan moet worden gegeven.

,,In 2017 is er al een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP vastgesteld in de raad. Nu blijkt uit een tweede onderzoek dat ook de aansluiting met de Sallandlaan een knelpunt vormt voor fietsers. Dat is een urgent punt en staat geagendeerd voor 2019. Als je beide onderzoeken samenpakt, kom je uit bij de rotonde van de Rottumerweg. Voordat die wordt aangepakt, ga je al snel richting eind 2022 als Heerenveen Beter Bereikbaar is afgerond”, aldus Van Veen die ook nog liet weten dat het de vraag is of dat rotondes aangepast moeten worden of dat er een geheel nieuwe infrastructuur voor fietsers moet komen. ,,vooral dat laatste wordt steeds interessanter.”

Geluidsoverlast A32

De motie van de A32 met als woordvoerder Roelf van der Woude van GBH, werd ook aangenomen. Hij hield een pleidooi voor stil asfalt in combinatie met een maximum snelheid van honderd kilometer per uur.

Wel pleitten het CDA en GroenLinks ervoor dat ook de A7 er bij betrokken wordt. Terwijl de VVD van Van Veen wilde weten waarom een verlaagde snelheid op de A32 nu wel kans van slagen zou maken, terwijl dit in het verleden niet het geval was.

Van Veen: ,,Ik hoor ook de A7. Daar geldt al een snelheid van maximaal honderd kilometer per uur. Daarnaast zijn wij al in overleg met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Enerzijds bepleiten wij dubbellaags ZOAB en anderzijds een snelheidsreductie tot honderd kilometer per uur tussen de nieuwe op- en afritten bij het centrum en Oranjewoud die er komen.”

Het is volgens Van Veen nog geen gelopen race. ,,Maar wij zetten er wel op in en verwachten kans te maken. Wij betrekken Heerenveen-Zuid er niet bij, omdat dit een precedent zou kunnen scheppen. Dan zegt de minister: ‘Dan zijn er nog wel honderd plekken in Nederland waar dit geldt’.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)