Woningellende pandjesbaas blijft gemoederen bezighouden, SP pleit voor klachtenmeldpunt

HEERENVEEN - ‘Wonen in een hokje voor 500 euro per maand’. Zo startte de commissievergadering afgelopen donderdag in het gemeentehuis van Heerenveen.

Een oud-bewoner deed zijn emotionele verhaal over zijn woonsituatie. De SP-fractie bood daarna wethouder Jaap van Veen een dossier aan waarin de tekortkomingen en de klachten van bewoners en omwonenden staan beschreven over diverse panden in Heerenveen.

De betreffende panden zijn veelal in eigendom van een en dezelfde pandjesbaas. Het dossier is een verzameling van foto’s van vervallen keukens en badkamers, loshangende elektra en beschimmelde wanden en plafonds.

De huizen worden vooral bewoond door (ex-)verslaafden, arbeidsmigranten en patiënten uit de psychiatrie. De huren die deze mensen moeten betalen zijn volgens Steenbergen ,,extreem hoog in verhouding tot de grootte van de woonunits en voorzieningen.”

Hokjes

Bij de woningen gaat het veelal om tot ‘hokjes’ verbouwde kantoorpanden. Vooral de vraag hoe het mogelijk is dat deze pandjesbaas steeds weer vergunningen krijgt kwam telkens naar voren. Tegen alle vergunningen is bezwaar gemaakt maar deze bleken steeds ongegrond.

Wethouder van Veen gaf geen antwoord op de vraag. Hij gaf aan dat er met omwonenden is gesproken. De aanwezige omwonenden ontkenden dit echter.

Ook het ontbreken van beleid werd genoemd. Volgens SP’er Paul Steenbergen moeten de eisen voor kamerverhuur worden aangescherpt. Zo zou er volgens hem een klachtenmeldpunt moeten komen, evenals een leegstandenlijst met geschikte panden voor tijdelijke bewoning.

Noodoproepen zorginstelingen

Steenbergen: ,,En er moet gehoor worden gegeven aan de noodoproepen van de zorginstellingen die ook al jaren aan de bel trekken bij de gemeente over de schrijnende situatie van deze groep.”

Van Veen gaf aan dat hij voor eind 2018 duidelijkheid wil rondom de kamerverhuur.

(Tekst redactie Heerenveense Courant)