Begroting gemeente Heerenveen toont overschot, algemene reserve groeit de komende vier jaar

HEERENVEEN - De eerste begroting van het college van B&W van de gemeente Heerenveen toont voor de komende vier jaar een oplopende positieve uitkomst van 0,8 miljoen euro in 2019 tot 3,7 miljoen euro in 2022. Daarnaast groeit de algemene reserve in diezelfde periode van 12,1 miljoen naar 15,5 miljoen.

De eerste begroting van het college van B&W van de gemeente Heerenveen toont voor de komende vier jaar een oplopende positieve uitkomst van 0,8 miljoen euro in 2019 tot 3,7 miljoen euro in 2022. Daarnaast groeit de algemene reserve in diezelfde periode van 12,1 miljoen naar 15,5 miljoen.

Het overschot kan volgens de gemeente onder andere worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van budgetten voor de uitvoering van het thematisch raadsakkoord en het hoofdlijnenakkoord.

Ook wil de gemeente Heerenveen nog meer inwoners aan betaald regulier werk helpen. Het college zet daarbij blijvend in op samenwerking met onderwijs en het bedrijfsleven en gaat experimenteren met nieuwe vormen om mensen aan het werk te krijgen.

Lastenverlichting

Uitgangspunten voor de komende jaren zijn de verdere ontwikkeling van een duurzame toekomst, het verder vormgeven van de samenwerking met inwoners en lastenverlichting.

Zo wordt voorgesteld om met ingang van 2020 de hondenbelasting af te schaffen en de onroerende zaakbelastingen voor woningen en bedrijven verder te verlagen.

De hele begroting staat hier.