Bijeenkomst voor sportverenigingen over duurzame sportaccommodaties in Heerenveen

DE KNIPE - Sport Fryslân gaat in opdracht van gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân sportverenigingen helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Op woensdagavond 10 oktober vindt een informatiebijeenkomst ‘Win(st) met energie’ plaats bij vv Read Swart/Kinea in de Knipe (Jonkmanweg 4).

De kosten van energie zijn bij sportverenigingen vaak hoog. In gemeente Heerenveen zijn ongeveer veertig sportverenigingen die baat kunnen hebben bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Sportclubs kunnen zo hun financiële positie versterken.

Informatiebijeenkomst

Sportverenigingen gemeente krijgen advies over het structureel omlaag brengen van energiekosten. Vaak wordt gedacht aan grote investeringen zoals LED-veldverlichting en zonnepanelen, maar simpele maatregelen kunnen al grote resultaten opleveren. Ook kunnen verenigingen gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Hoe verenigingen dit kunnen aanpakken, vertellen specialisten op het gebied van energie en financiering.

Subsidie voor verduurzaming sportaccommodaties

In Fryslân zijn 450 sportverenigingen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een eigen accommodatie. Via een landelijke subsidieregeling worden investeringen in energiebesparing en duurzame energie voor sportverenigingen met 30% gesubsidieerd. Provincie Fryslân en Sport Fryslân zijn dit project gestart om de financiële positie van clubs te versterken, om toekomstbestendige en duurzame accommodaties te realiseren en om verenigingen te laten profiteren van de subsidieregeling.