Aan de Stegge aannemer nieuwe Marijke Hiem

HEERENVEEN - Na verschillende selectierondes heeft Meriant Aan de Stegge uit Goor gekozen als aannemer voor de nieuwbouw van Marijke Hiem. Zij verplaatsten zich goed in de visie ‘(h)erken wie ik ben’ van Meriant.

Erik Kuik, voorzitter RvB Alliade en Rob Nelis, directeur van Aan de Stegge B.V. ondertekenden onlangs het contract. De oplevering van Marijke Hiem zal in de zomer van 2020 plaatsvinden.

Selectie aannemer

Het afgelopen half jaar heeft de beoordelingscommissie ‘bouw’ in verschillende rondes gesprekken gevoerd met diverse aannemers. De beoordelingscommissie bestond onder andere uit zorgmedewerkers en twee leden van de cliëntenraad. Na een zorgvuldig proces vond de beoordelingscommissie Aan de Stegge het beste passen bij Meriant en haar visie op wonen.

Aan de Stegge

Aan de Stegge verplaatste zich goed in de bewoners en de visie ‘(h)erken wie ik ben’ van Meriant. In de plannen staat zo normaal mogelijk wonen voorop. Het ontwerp laat een integratie zien van de gebouwen met het buitenleven, de tuinen en het groen. Aan de Stegge steekt in op bewegingsvrijheid voor de bewoners in een beschutte omgeving. Daarbij spelen de zintuigen, het contact maken en de verbinding een grote rol.

Planning

Op dit moment werkt Aan de Stegge hard aan de voorbereidingen en de uitwerking van het ontwerp. In het eerste kwartaal van 2019 gaat de bouw van start. De oplevering zal in de zomer van 2020 plaatsvinden.