Open bijeenkomsten Odd Fellows Heerenveen op 2 en 3 oktober 2018

HEERENVEEN - Er is op dinsdagavond 2 oktober en woensdagavond 3 oktober een open bijeenkomst bij de Odd Fellows aan de Herenwal 10 in Heerenveen. De open bijeenkomst voor mannen is op dinsdagavond, de open bijeenkomst voor vrouwen is op woensdagavond.

De Orde van Odd Fellows in Heerenveen zijn onderdeel van de IOOF (Independent Order of Odd Fellows), een wereldwijde organisatie die in Nederland en België ruim 3500 leden telt, zowel mannen als vrouwen.

De mannen komen wekelijks en de vrouwen eens per twee weken in het Odd Fellowhuis aan de Herenwal 10 in Heerenveen bij elkaar om de ‘accu’ weer op te laden.

De Odd Fellows willen, ongeacht geloof, cultuur of afkomst, mensen verbinden en zich dienstbaar maken naar anderen. De orde is een vereniging op ethische grondslag en de organisatie streeft ernaar eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar grotere verdraagzaamheid jegens de medemens.

Ook wordt in het Odd Fellowhuis een paar keer per jaar het filosofisch café gehouden waar ook niet-leden van harte welkom zijn.

Belangstellenden voor een van deze open bijeenkomsten kunnen zich opgeven bij Reg Leenes (0654763010/reg.leenes@cerescompany.com) voor dinsdagavond 2 oktober of bij Rita Sinnema (0513416541/jjsinnema@home.nl) voor woensdagavond 3 oktober.

Meer info: www.oddfellowsheerenveen.nl.