Asema Ahmed: ‘Iedere moeder is een heldin’

HEERENVEEN - Voor het project Heldinnen van ’t Veen nomineerden Heerenveners hun persoonlijke heldin. De gekozen vrouwen komen aan bod in de Heerenveense Courant. Deze week: Asema Ahmed.

Asema Ahmed is genomineerd door docente Nederlands Conchita Trujillo. Asema is met haar man en zes kinderen in Heerenveen komen wonen nadat het gezin twee jaar geleden van Irak naar Nederland vluchtte.

Asema heeft in Irak weinig onderwijs kunnen volgen en ze kwam dan ook als analfabeet bij Conchita in de klas. ,,Een vreemde taal leren is extra moeilijk voor iemand die niet goed heeft leren lezen en schrijven”, aldus Conchita. ,,Toch heeft Asema doorgezet. Ook heeft ze leren fietsen. Ze helpt bovendien iedereen om haar heen en ze is de rots van haar gezin.”

Het ontroert Conchita dat Asema altijd het beste van haar situatie maakt. Het doet haar beseffen dat vrouwen veel kunnen.

Wie is jouw heldin?

,,Iedere moeder is een heldin. Moeders zorgen voor hun kinderen, het huis en hun man. Mijn moeder is mijn heldin. Ik lijk ook veel op haar. Vroeger ben ik van mijn zesde tot mijn tiende jaar naar school geweest. Mijn moeder werd toen ziek en ik moest thuis helpen, want ik had nog zes broertjes en twee zusjes die jonger waren dan ik. Mijn oudere zus is ook niet naar school gegaan. Later kwam er een wet waardoor mijn zus volwassenenonderwijs kon volgen en zij heeft daar leren lezen en schrijven. Ik kon door die eerste jaren onderwijs een beetje lezen en schrijven, maar in de loop van de jaren vergat ik alles.”

Wil je iets vertellen over jullie vlucht?

,,Zo’n twee jaar geleden viel er een raket op ons huis. Mijn man is toen met ons zoontje naar Griekenland gevlucht. Hij vond het een te groot risico om met het hele gezin te vluchten. De kleinste kinderen hadden geen paspoort en konden alleen op een illegale manier vluchten. Onze oudste zoon is daarom met de andere kinderen door de bergen gewandeld. Zelf had ik wel een paspoort en ik ben met het vliegtuig naar Turkije gevlogen. Voor mij waren dit vreselijke dagen van wachten en zorgen maken. Later zijn we weer bij elkaar gekomen en met hulp van de Verenigde Naties naar Nederland gegaan.”

Had je een talisman in deze moeilijke periode? Een voorwerp dat jouw kracht gaf?

,,Ik haal mijn kracht uit mijn geloof en uit de Koran. Soms vraag je je af: ‘Hoe moet ik iets doen?’. Mijn geloof in Allah helpt mij dan om tot een oplossing te komen.”

Hoe voelt het om in een land aan te komen waar je de taal niet spreekt?

,,We kwamen aan in Amsterdam en het voelde er meteen goed. Wat een mooi land. Als je uit geweld komt en er zijn mensen die gewoon met je praten en die aardig voor je zijn, dan voelt dat zo goed. Het was zo’n opluchting. Je voelt meteen verbinding. Eerst kwamen we bij de vreemdelingenpolitie. Daar konden ze geen vingerafdrukken van mij afnemen. Doordat ik altijd zo hard gewerkt had waren die helemaal weggesleten. Na in een AZC gewoond te hebben kregen we een huis in Heerenveen. Het is mooi dat je zo geholpen wordt omdat alles vreemd is. Het is dan ook goed dat er een tolk is die uitlegt wat er allemaal gebeurt. In het begin voel je je wel verdwaald, maar door de menselijke contacten krijg je weer vertrouwen.”

Wat heeft school voor jou betekend?

,,Ik kreeg via Vluchtelingenwerk de kans om naar school te gaan. Ik heb altijd al graag willen leren. Door school heb ik veel mensen leren kennen en dat was voor mij belangrijk. Ik ben nu een jaar en drie maanden in Nederland en het gaat goed. Mijn Nederlands is op niveau. Het helpt mij dat mijn kinderen goed Nederlands spreken. Femke, mijn buurvrouw, is als een Nederlandse moeder voor mij en ze helpt mij nog steeds met de taal. We hebben fijne buren getroffen.”

Waar ben je trots op?

,,Dat ik sterk ben gebleven, ondanks alles wat ik meegemaakt heb. Ik ben opgegroeid met oorlog. Toen de oorlog tussen Iran en Irak begon was ik een jaar of zes oud. Er is al veertig jaar oorlog in Irak, we zijn van de ene oorlog in de andere gekomen. Door al die jaren van overleven leer je ook je krachten zien. Mijn man vindt mij een doorzetter en iemand die niet opgeeft, zelf ben ik er trots op dat alle kinderen goed terecht zijn gekomen.”

Heb je dromen of wensen voor je toekomst?

,,Mijn doel is dat onze kinderen een studie gaan volgen en daarna iets goeds bij gaan dragen aan de samenleving, als dank voor wat Nederland voor ons heeft betekend. Ik houd van koken, maar ook van sporten. Als kind was ik een goede hardloopster. Ik speelde tennis maar hield ook van muziek. Ik zou wel willen leren pianospelen.”

Welke gouden tip heb je voor andere vrouwen om hen te inspireren?

,,Geloof in jezelf. Ik wens vrouwen toe dat ze geduld hebben en dat ze succes hebben met hun kinderen.”

Expositie

Asema is gefotografeerd door kunstfotografe Reiny Bourgonje. Haar portret is vanaf zaterdag 6 oktober 14.00 uur te zien in de Pronkkeamer van Museum Heerenveen, samen met de portretten van de andere heldinnen.

De tentoonstelling ‘Heldinnen van ’t Veen’ is te zien tot en met 24 november. De toegang is gratis. Zie ook www.demuze.frl.

Asema Ahmed is geïnterviewd door Marjolein Reurich en Henneke Andrea, vrijwilligsters bij Stichting de Muze.

Heldinnen van ’t Veen is onderdeel van De Reis, het community-art programma van Keunstwurk dat uitdagende ideeën en initiatieven uit de Friese samenleving helpt realiseren. De Reis is onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

(Tekst Marije Nutma)