Wethouder Van Veen: ‘Afrekenen per kilo huisvuil wordt hoe dan ook ingevoerd op 1 januari’

HEERENVEEN - Als het aan wethouder Van Veen ligt dan gaan inwoners van de gemeente Heerenveen vanaf 1 januari 2019 ondanks een storm aan kritiek hoe dan ook per kilo betalen voor hun huisvuil.

Het voorstel wordt 4 oktober gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu, zodat politieke partijen zich een beeld kunnen vormen. In november wordt het afvalplan van het college van B&W vervolgens behandeld in de raad. Dan is ook meer bekend over wat de prijs per kilo afval wordt. ,,Het kan tot twee euro per inzameling goedkoper worden al je afval goed scheidt”, zegt Van Veen.

De maatregel is volgens Van Veen nodig vanwege de VANG-verplichting. Elke Nederlandse gemeente is daarbij in 2020 volgens het principe Van Afval Naar Grondstof verplicht om het aantal kilo’s afval per huishouden terug te dringen naar honderd kilo verbrand afval per persoon per jaar. Momenteel is dat ongeveer honderdzestig kilo verbrand afval per persoon per jaar in Heerenveen.

Bij die hoeveelheid gaat het om afval dat in de sortibak wordt gegooid, maar daar niet in thuishoort, zoals: textiel, glas, GFT-afval en bijvoorbeeld elektrische apparaten. Wat wel in de grijze container thuishoort is plastic en zijn drankkartonnen en metalen zoals dopjes en andere kleine metalen.

Van Veen: ,,Je kunt tegen het afrekenen per kilo zijn, maar dan moeten we op zoek naar alternatieven de doelstelling te halen en ons dienstverleningsniveau te behouden. Het komt erop neer dat de vervuiler straks betaalt.”

Kritiek

Op Facebook stroomden de reacties afgelopen week vanuit het hele land binnen, nadat de Heerenveense Courant er melding van maakte dat er straks per kilo wordt betaald voor het afval. Dat betrof hoofdzakelijk kritische reacties.

Onder andere de angst voor zwerfafval kwam aan bod, evenals opmerkingen dat er ,,dan wel meer inzamelpunten voor de overige materialen moeten komen” en dat gezinnen met jonge kinderen (luiers) onder andere benadeeld zouden worden.

Daarnaast werd ook het kantelslot gekraakt dat inwoners zelf voor veertig euro moeten aanschaffen. Dat slot voorkomt dat anderen afval in de container kunnen gooien. Terwijl het slot zelf openspringt, als de container ondersteboven hangt om te worden geleegd. ,,Want voor minima is dat al snel een weeksalaris” en ,,waarom moeten wij dat als inwoner zelf betalen”, klonken de reacties.

Positief

Ook klonken er positieve geluiden op de aankondiging. Die bereikten Van Veen zelf eveneens. Zo zien mensen die al wel hun afval scheiden het besluit als een beloning. Verder wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat het leidt tot bewustwording. ,,Ook hoeven inwoners niet meer na te denken of een nog niet volle container vanwege de prijs wel aan de weg moet, omdat de prijs per leging goedkoper wordt als je goed afval scheidt.”

Met het zwerfafval denkt Van Veen dat het gaat meevallen. Wel is er ondertussen al een Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld die zich met zwerfafval gaat bezighouden op hotspots, zoals bij ondergrondse containers. ,,Wie overlast ervaart door zwerfafval kan dat bovendien aan ons doorgeven.”

Kantelslot

Voor wat betreft het kantelslot zegt Van Veen zich niet te kunnen vinden in de kritiek.

,,Als je het als gemeente aanschaft voor de inwoners, dan praat je qua kosten over één miljoen euro. Wat we wel kunnen doen is sturen op de prijs van het slotje. Eventueel kan het nog onder de kwijtschelding komen te vallen of valt nog na te denken of het bedrag in termijnen kan worden betaald. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.”

Twee procent

Toch denkt Van Veen dat in de praktijk amper kantelslotjes worden aangeschaft. Hij baseert zich daarbij op cijfers van diverse gemeenten waar al per kilo wordt betaald voor het huisvuil.

,,Slechts twee procent van de mensen daar heeft een kantelslotje aangeschaft. Ik denk dan ook dan ook dat het vooral koudwatervrees is voor de nieuwe manier van inzamelen.”

Uitzonderingen

Wel beseft Van Veen dat incontinentiemateriaal en producten waar een medische indicatie voor nodig is, de sortibak erg zwaar maken.

,,De komende maand gaan we onderzoeken of we hier een uitzondering op kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door een korting op de afvalstoffenheffing. Zaken als luiers vallen er echter niet onder. Kinderen kosten nu eenmaal geld. Op dit moment is er geen geschikte manier om luiers apart in te zamelen. Omrin onderzoekt de mogelijkheden hiervoor. En voor wat betreft de inleverpunten voor overige materialen kan ik mij niet vinden in de kritiek. Die zijn er in mijn optiek voldoende.”

Voorverpakt

Achter de schermen wordt daarnaast volgens Van Veen hard gewerkt om het aantal voorverpakte producten terug te dringen. Zo is dit voorjaar al de statiegeldalliantie ondertekend. Dat is een landelijke lobby om statiegeld in te voeren op kleine petflesjes.

,,Via een proef met Nederland Schoon wordt daarnaast samen met lokale ondernemers gewerkt aan het terug dringen van zwerfafval.”

Van Veen: ,,Waar het ons als gemeente vooral ook om is te doen, is dat iedereen bewust met afval omgaat. Zodat er zo min mogelijk restafval is wat moet worden verbrand en dat afval wat er is kan worden hergebruikt. Als persoon vind ik daarnaast dat iedereen moet nadenken over hoe je wilt bijdragen aan een schonere wereld.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)