FOTO’S | Aftrap werkzaamheden aan A32 om einde te maken aan verkeersdrukte rondom Heerenveen

HEERENVEEN - Wethouder Van Veen heeft vandaag de starthandeling verricht van de voorbereidende werkzaamheden van het project ‘Vlot en Veilig de A32 op en af!’. Dat deed hij door samen met de boormeester van de Gasunie een boormachine aan Het Meer in Heerenveen in werking te zetten.

Bij het project worden de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen-Centrum en Oranjewoud aangepast. Ook de wegen naar de toe- en afritten worden aangepakt. De werkzaamheden moeten er eind 2021 toe leiden dat er een vlottere en veiligere doorstroming komt van het verkeer van en naar de A32.

De werkzaamheden bij Heerenveen-Centrum starten in september 2019 en duren tot en met 2020. Het werk ter hoogte van Oranjewoud start na de zomer van 2020 en duurt tot en met 2021. Wie de aannemer wordt, is nog niet bekend. Aannemers kunnen zich nog inschrijven via een aanbesteding.

Gedurende de werkzaamheden kan het verkeer gebruik maken van op- en afritten. Wel kan het zijn dat er omleidingen plaatsvinden. ,,Hinder is niet te voorkomen bij de werkzaamheden. Maar we doen er alles aan om de overlast te beperken”, aldus Van Veen.

Voorbereidingen

Voordat de eigenlijke wegwerkzaamheden bij Heerenveen-Centrum kunnen beginnen, vinden al sinds enige tijd voorbereidende werkzaamheden. Zo verlegt de Gasunie aan de K.R. Poststraat leidingen die regionale bedrijven en huishoudens in en om Heerenveen van gas voorzien.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer van de bestaande routes gebruik blijven maken. Als de leiding zijn verlegd, worden ook andere kabels en leidingen verplaatst om ruimte vrij te maken voor de start van de realisatie eind 2019.

Samen met bewoners

Het verkeerskundige ontwerp voor ‘Vlot en Veilig de A32 op en af!’ is afgelopen najaar vastgesteld. Het is tot stand gekomen door de gemeente Heerenveen, de provincie Friesland, Rijkswaterstaat en met inbreng van bewoners.

Het verbeteren van de aansluiting op de A32 is een project uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. In deze investeringsagenda werken de provincie Friesland, de gemeenten Heerenveen en Smallingerland en het bedrijfsleven samen.

Zij investeren gezamenlijk ruim 86 miljoen euro in het verbeteren van de economische positie en de bereikbaarheid van de plaatsen Heerenveen en Drachten. Daarvan is ruim 25 miljoen euro bestemd voor de verbeterde bereikbaarheid van Heerenveen.