Heerenveen pilotgemeente Nederland Schoon in strijd tegen zwerfafval

HEERENVEEN - Heerenveen is één van de pilotgemeenten waar samen met Nederland Schoon een actie wordt gehouden om zwerfafval te bestrijden.

De pilot loopt twee maanden en betreft een grootscheepse aanpak van zwerfafval door bedrijven in samenwerking met gemeenten, scholen en (sport)verenigingen in Heerenveen. De pilot wordt ook gehouden in Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam.

Op 3 september vond een zogeheten nulmeting plaats. Daarbij is op diverse plekken in Heerenveen bekeken hoeveel zwerfaval er ligt.

Campagne en informatie

,,We zamelen het zwerfvuil in en houden bij waaruit dat bestaat en hoeveel het is. We vragen supermarkten, winkeliers en pomphouders hun omgeving in een straal van minimaal honderd meter schoon te houden. We voeren campagne en geven informatie over zwerfafval”, aldus een woordvoerder van de gemeente Heerenveen.

Het doel van de actie is dat er minder zwerfafval in Heerenveen voorkomt. Ook moet reiniging efficiënter worden ingezet. ,, Inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen moeten samen zwerfafval tegengaan en proberen het te voorkomen.”

Campagnes en acties

Nederland Schoon maakt Nederland schoner door zwerfafval te bestrijden en te voorkomen. Dat doen ze samen met: gemeenten, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Ook voert Nederland Schoon voert campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek, adviseert bedrijven en zet acties op.