Diverse activiteiten in Heerenveen tijdens Vredesweek

HEERENVEEN - Net als op andere plekken, zijn er ook in Heerenveen diverse activiteiten tijdens de Vredesweek van 15 tot en met 23 september. Het thema dit jaar is ‘Generaties voor Vrede’.

Rondom het thema is er zondag 16 september een Walk of Peace, dinsdag 18 september een avond met verhalen en dialoog over en van vluchtelingen en op zondag 23 september een vredesbijeenkomst.

De Walk of Peace start 16 september om 15.00 uur bij wijkcentrum De Kempenaer aan de Dr. Wumkeslaan 4. Daar is ook de finish. Wethouder Jelle Zoetendal, die een paar jaar geleden de Ambassade van Vrede opende, houdt dan een korte toespraak.

De ongeveer vijf kilometer lange Walk of Peace is een wandeling langs gedenkplaatsen die een relatie hebben met vrede of vrijheid. Bij een aantal bijzondere gedenkplaatsen is iemand aanwezig die iets over die plek vertelt.

De koffie en thee zijn gratis bij de start. Na afloop zijn consumpties voor eigen rekening.

Avond van verhalen

Bij de avond van verhalen op 18 september is er vanaf 20.00 uur staat het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Piet van der Hemstraat 2 in het teken van ‘Geboren en getogen’.

Niet alleen komt dan de ervaring van hulp verlenen op Lesbos door Annelies Klinefelter aan bod. Ook is er een interview met Zakaria Hameed, een vluchteling uit Syrië.

In de pauze kunnen de aanwezigen vragen op papier stellen die na de pauze worden beantwoord.

Vredesbijeenkomst

Op zondag 23 september is er vanaf 19.00 uur een vredesbijeenkomst in de doopsgezinde kerk aan de Kerkstraat 36, met als thema ‘Generaties voor vrede’.

Vertegenwoordigers van verschillende generaties leveren daaraan een bijdrage. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en om wat te drinken.

Organisatie

Aan de activiteiten van de Ambassade van Vrede Heerenveen werken mee: Vluchtelingenwerk Heerenveen, Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Raad van Kerken Heerenveen en het Apostolisch Genootschap Heerenveen.