FNP stelt vragen aan college Heerenveen omtrent toekomst collectieve zorgverzekering voor minima

HEERENVEEN - De FNP heeft vanochtend vragen gesteld aan het college van de gemeente Heerenveen omtrent de toekomst van de collectieve zorgverzekering die de gemeente heeft afgesloten voor minima.

De FNP heeft vanochtend vragen gesteld aan het college van de gemeente Heerenveen omtrent de toekomst van de collectieve zorgverzekering die de gemeente heeft afgesloten voor minima.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport wil voor 2020 een einde maken aan deze regelingen. Ondertussen hebben diverse zorgverzekeraars al aangegeven dat zij per 1 januari 2019 willen stoppen met het aanbod van collectieve zorgverzekeringen.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen zegt het FNP van het college te willen weten of een ander ook gevolgen heeft voor de collectieve zorgverzekering die de gemeente Heerenveen heeft afgesloten voor de minima.

Indien dat het geval is, zegt de FNP van het college graag te willen weten of er ook plannen zijn voor aangepaste regelingen als zorgverzekeraars stoppen met de collectieve zorgverzekering. Ook zegt het FNP in dat geval graag een overzicht van de kosten te willen hebben.

,,It giet ommers om de minsken dy’t elke finansjele stipe brûke kinne”, zegt FNP-fractievoorzitter Ate Eijer.

Het college heeft vanaf het stellen van de vragen zes weken de tijd om te reageren.