Bridgeclub Akkrum en bridgeclub De Toer uit Oldeboorn houden gezamenlijke beginnerscursus

AKKRUM - De Bridgeclub Akkrum en bridgeclub De Toer uit Oldeboorn starten 25 september een bridgecursus voor beginners.

Deelnemers leren bij de cursus in twaalf lessen de basistechnieken van het kaartspel. Wie dat wil, kan vervolgens in januari in clubverband meedoen aan een beginnerscompetitie. De lessen zijn op dinsdagavond in gemeenschapscentrum Leppehiem in Akkrum en beginnen om 19.30 uur.

Bij de cursus wordt met behulp van een powerpointpresentatie elk facet van het spel uitgelegd. Daarnaast is een lesboek beschikbaar en is er een gratis oefenprogramma beschikbaar via internet. Ook zijn dvd’s verkrijgbaar.

Om met bridge kennis te maken wordt er in september ook een clinic gegeven. Die is op zaterdag 22 september vanaf 13.30 uur in Leppehiem.

Aan de cursus zijn kosten verbonden. Meer informatie en opgave bij Anneke Tamsma via 06-53534073 en bij Bouke Haspels via 06-51619599.

Opgeven kan ook via bcakkrum@gmail.com of bcdetoer@gmail.com.