WoonFriesland gestart met eerste van drie bouwprojecten in Heerenveen

HEERENVEEN - WoonFriesland is vandaag gestart met de eerste van drie projecten in Heerenveen. In totaal is er met de projecten tien miljoen euro gemoeid.

Als eerste is gestart met de verbouw van de commerciële ruimte in de Kempenaersingel tot zeven appartementen. De bedoeling is volgens de verhuurder van sociale woningen om de appartementen voor Kerst op te leveren. Met de bouw ervan is een investering gemoeid van 600.000 euro.

Na de start van de bouw aan de Kempenaersingel beginnen vervolgens de werkzaamheden voor verbeteringen van zevenenvijftig woningen aan de Trekker.

Daarnaast start in september in Heerenveen Midden de voorbereidingen van de sloop en vervangende nieuwbouw van tweeënvijftig woningen aan de: Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan.

Gezien de staat van die woningen zegt WoonFriesland in overleg met de bewoners ervoor te hebben gekozen om de woningen te slopen en opnieuw te bouwen.

,,De woningen uit 1965 voldoen niet meer aan het gewenste kwaliteitsniveau. Per 1 september worden alle sleutels ingeleverd, waarna WoonFriesland de nutsvoorzieningen afsluit en het asbest verwijdert. In oktober worden de woningen gesloopt, een maand later start de nieuwbouw.”

Op dezelfde locatie

De nieuwe woningen komen op dezelfde locaties als de huidige woningen. Alle woningen op vijf na worden voorzien van twee woonlagen met een plat dak. Vijf woningen krijgen een puntdak.

Daarnaast krijgen de nieuwe woningen geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan bouwt WoonFriesland nu zogenaamde ‘all electric woningen’. Dat zijn energiezuinige woningen. Het sloop- en nieuwbouwproject kost in totaal acht miljoen euro. De eerste woningen worden volgens planning in het voorjaar van 2019 opgeleverd.

‘Overlast beperken’

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken gaat WoonFriesland boren in plaats van heien. Ook wordt de nieuwbouw wordt aangegrepen om drainage aan te leggen.

De bewoners zelf hebben ondertussen een andere definitieve of wisselwoning gevonden. Om hen tijdig te betrekken bij de plannen belegde WoonFriesland in 2016 en 2017 informatieavonden. Ook vonden individuele gesprekken met de huurders plaats over de plannen en hun woonwensen.

,,Uiteindelijk stemde een meerderheid in met de plannen. Ook HuurdersBelangenVereniging Heerenveen gaf een positief advies op basis van de gevoerde procedure. Bijna de helft van de bewoners keert straks terug naar de nieuwbouw. Zij zijn betrokken bij onder meer de indeling van de woning.”

De Trekker

Aan de Trekker investeert WoonFriesland investeert ruim één miljoen euro in de modernisering en verduurzaming van zevenenvijftig woningen. Zo worden isolatiemaatregelen genomen en zonnepanelen geplaatst. Ook wordt in een aantal woningen de keuken en badkamer aangepakt.

,,Met de verbeteringen wordt bewoners meer wooncomfort geboden. De werkzaamheden starten dit najaar en zijn rond de kerst klaar.”

Huurders zijn vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij tijdens het verbeteringsproject terecht bij het informatiepunt ‘WoonVragen’, dat bij hen in de straat staat.

,,De wijkconsulent is er regelmatig aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies.”