Sloop Heerenhage start medio oktober en duurt ongeveer acht maanden

HEERENVEEN - De sloophamer gaat medio oktober in Heerenhage. Het verwijderen van asbest en het slopen van de voormalige serviceflat in Heerenveen duurt vervolgens ongeveer acht maanden.

De verwachting is dat het terrein vervolgens in juni 2019 wordt opgeleverd aan Rendant, eigenaar van Heerenhage. Dat maakte BK Ingenieurs uit Delfzijl vrijdagavond bekend op een informatiebijeenkomst voor omwonenden in Wijkcentrum De As, waar ruim zeventig geïnteresseerden op afkwamen. BK Ingenieurs is het bedrijf dat Heerenhage sloopt. De asbestsanering wordt gedaan door Botteliers sloopwerken uit Haarlem.

Op diezelfde bijeenkomst werd ook de toekomstige terreininrichting voor het voetlicht gebracht. Dat werd gedaan door Marnix Tavenier van MXT Landschappen uit Vijfhuizen, die verantwoordelijk is voor de totstandkoming ervan.

De bedoeling van de informatiebijeenkomst was niet alleen om het hele traject toe te lichten, maar ook om zorgen weg te nemen. Niet alleen voor wat betreft eventuele overlast door de sloopwerkzaamheden, maar ook wat de nieuwe terreininrichting inhoudt voor omwonenden en of alle bomen waarvan beloofd is dat gespaard blijven ook daadwerkelijk behouden blijven bij de sloopwerkzaamheden.

‘Overlast beperken’

Volgens projectmanager Simon Ras van BK Ingenieurs wordt er niet alleen alles aan gedaan om overlast te beperken. Zo wordt er volgens hem niet alleen alles aan gedaan om stofvrij te werken, maar ook om aan- en afvoerroutes zo effectief en publieksvriendelijk mogelijk te gebruiken.

De route zelf loopt vanaf de snelweg over de Oude Veenscheiding en het Kattebos. Bij de asbestsanering gaat het daarbij om één tot twee vrachtwagens per week. Bij het leegslopen gaat het vervolgens om ongeveer zes vrachtwagens per dag. Terwijl het bij de eigenlijke sloop beduidend drukker zal zijn.

Ras: ,,We proberen zo te gaan werken dat omwonenden er het minste overlast van hebben en wij het meeste voordeel hebben. Het kan voorkomen dat er vanwege aanvoer van bijvoorbeeld zwaarder materieel overlast kan ontstaan. Daarover informeren we dan tijdig omwonenden.”

Trillingen

Om schade aan woningen te voorkomen, wordt er daarnaast vooraf een bezoek gebracht aan diverse omwonenden om alles vast te leggen aan de hand van foto’s. ,,Wij doen dat daarnaast bij eenieder die dat wil”, tackelde Ras vervolgens bezorgde vragen vanuit de zaal.

Om verdere bezorgdheid vooraf weg te nemen liet Ras daarnaast weten dat er naast informatieavonden, nieuwsbrieven, social media (Facebookpagina Heerenhage) en een aanspreekpunt ter plaatse ook een vast spreekuur komt op de slooplocatie. ,,Daar kan iedereen terecht met vragen of opmerkingen. Daarnaast komt er nog voorlichting op basisschool Het Kompas vanwege de aan- en afvoerroute. Als kinderen worden gehaald of gebracht, komen er in elk geval geen vrachtwagens langs. Ook geven wij bij Het Kompas voorlichting over het hoe en wat.”

Tuin

De tuin die bij Heerenhage krijgt volgens ontwerpen Marnix Tavenier aan de buitenkant een landelijk karakter en aan de binnenkant een parkstructuur, met een omloopzone. ,,Dat alles met een seizoensdynamiek”, zo wees hij onder andere op de bloemen, die in de diverse jaargetijden de kop moeten opsteken. ,,Ook komt er functionele verlichting. Dat wordt zo ingericht dat er geen lichtoverlast voor omwonenden zal zijn.”

Daarnaast worden volgens Tavenier met behulp van hagen de geparkeerde auto’s straks aan het zocht onttrokken. Verder wordt de vijver een stuk verlegd en krijgt deze een andere vorm. ,,Ook komt er een bruggetje overheen. Verder komen er diverse zitplekken in de tuin, die straks niet alleen is bedoeld voor bewoners van Heerenhage, maar ook voor omwonenden.”

Hoewel bezoekers van de informatiebijeenkomst zich konden vinden in het tuinplan en het verwijderen van een aantal bomen, werd ook opgeroepen om bomen die behouden worden ook daadwerkelijk zo te beschermen, dat zij niet alsnog bij de sloop verloren gaan. ,,Hang desnoods een poster op in de schaftkeet met daarop de bomen en het belang ervan”, zo opperde een aanwezige, om het belang van de bomen te benadrukken. Volgens Tavenier blijven de bomen hoe dan ook behouden.

Een vraag vanuit de zaal om bewoners er actief bij te betrekken middels een moestuin of om bijvoorbeeld een dierenparkje aan te leggen, werd door Rendant beantwoord met een nee. ,,Voor wat betreft dieren kunnen wij veiligheid niet garanderen. Dus doen we het niet”, aldus Rendant-directeur Van Dijk-Attema. Daarnaast zou een moestuin niet in het plan passen.

Nieuwbouw

Overigens start de bouw van het nieuwe Heerenhage meteen na oplevering door BK Ingenieurs en duurt ongeveer achttien maanden. Als dat gereed is, kunnen ook bewoners er meteen terecht. Als eerste hebben bewoners de keus om terug te keren, die vanuit Heerenhage tijdelijk naar Aldlânstate in Leeuwarden zijn verhuisd. Vervolgens staat verhuur open voor andere belangstellenden die zich al hebben gemeld. In totaal komen er 126 appartementen, tegen ongeveer 230 nu.

,,Dat zijn levensloopbestendige appartementen voor mensen met een grote en kleine beurs en betreft zelfstandig wonen. Dus geen serviceflatsituatie meer”, zegt Désirée van Dijk-Attema, directeur van Heerenhage-eigenaar Rendant. ,,Wel is er straks wederom een gemeenschapsruimte. Het winkeltje keert niet terug. Wel gaan wij bekijken of wij vervoer kunnen regelen naar winkelcentrum De Greiden, zodat mensen deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)