Heerenveen wil overstappen op blauwe diesel

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil zijn veertig dieselauto’s na de zomer op blauwe diesel laten rijden. Dat is ongeveer 1 cent per kilometer duurder, maar levert zo’n 90% minder CO2-uitstoot en minder fijnstof op. De overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen is een belangrijk onderwerp in het hoofdlijnenakkoord.

Een deel van de auto’s van de gemeente Heerenveen rijdt al op groen gas of is elektrisch. Het college wil nu voor dieselauto’s overstappen op zogenoemde blauwe diesel en vraagt de gemeenteraad om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Na de zomer gaat de gemeente de aankoop van brandstof opnieuw aanbesteden, dus dit is een logisch moment om over te stappen.

Eigen tank

Omdat er in de directe omgeving van de gemeentewerd geen leverancier is van blauwe diesel, gaat de gemeente zijn eigen dieseltank aanleggen. Per jaar koopt de gemeente circa 100.000 liter diesel in. Het verbruik van een auto met blauwe diesel is ongeveer hetzelfde als bij normale diesel. Voor deze installatie moet de raad ook extra geld beschikbaar stellen.

Wat is blauwe diesel

Blauwe diesel is een zogenaamde HVO-brandstof. Deze afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Het wordt gemaakt van plantaardige oliën uit afval van voedsel. Er is geen landbouwgrond voor nodig, zoals bij biobrandstoffen. Blauwe diesel is een volledige dieselvervanger en een circulair product.