Nog geen eind aan watertekort

De regenbuien van de afgelopen dagen zijn zeer welkom maar maken geen eind aan het watertekort, dat meldt Wetterskip Fryslân. Er zijn meerdere weken regen nodig om het huidige neerslagtekort in te lopen.

Het eerder ingestelde beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân heeft ingesteld blijft daarom voorlopig van kracht. Akkerbouwers mogen alleen tussen 18.00 uur ’s avond en 10.00 uur ’s ochtends beregenen. Voor grasland geldt een algeheel beregeningsverbod uit oppervlaktewater.