Boeren mogen zes uur langer beregenen

LEEUWARDEN - Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.

LTO Noord (land- en tuinbouworganisatie) reageert positief op deze verruiming. ,,Uiteraard hadden wij liever helemaal geen beregeningsverbod gehad, maar gezien de extreme omstandigheden heeft het waterschap besloten dat een gedeeltelijk verbod noodzakelijk blijft”, aldus Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord regio Noord.