Walbeschoeiing en fietspad langs Van Engelenvaart

HEERENVEEN - Na de bouwvakvakantie gaan de werkzaamheden langs de Van Engelenvaart van start. De afgelopen maanden werd er al gekapt, na de bouwvak gaat het echte werk van start. Er komt nieuwe walbeschoeiing en een fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeente Heerenveen.

Walbeschoeiing

Aan de oostkant van de Van Engelenvaart, tussen de Rottumerbrug en de Rotstergaastbrug komt er nieuwe walbeschoeiing. 700 meter van de totaal 1200 meter wordt geschikt gemaakt om aan te leggen met een boot. Langs de oever komen bordjes met de mededeling dat boten niet langer dan drie dagen mogen aanleggen. Het wijkteam wordt gevraagd hiervoor een oogje in het zeil te houden.

Nieuw fietspad

Bovendien heeft de gemeente aan de provincie voorgesteld een fietspad aan te leggen direct langs de Van Engelenvaart. Er zou dan een betere verbinding ontstaan tussen de recreatie aan de vaart en het achterliggende gebied. De gemeente heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Het bestaande fietspad langs dat gedeelte van het Heidemeer verdwijnt dan. Het asfalt wordt verwijderd, waarna het geschikt wordt gemaakt als wandelpad.

Verdere voorzieningen

Van verdere voorzieningen, zoals toiletten, douches, watertappunten en dergelijke, is voorlopig nog geen sprake. De gemeenteraad gaat hier later een besluit over nemen.