Meer ziekmeldingen na zwemmen in buitenwater

Het aantal meldingen van mensen die ziek zijn na zwemmen in het buitenwater neemt toe. Dit blijkt uit de gegevens van de zwemwatertelefoon, waar ook het aantal meldingen van blauwalg en dode vissen stijgt. Een verslechterde toestand van het zwemwater blijkt nog niet uit de metingen van de officiële zwemplaatsen. Die laten geen ongebruikelijk beeld zien. Buiten die locaties zijn geen metingen naar de zwemwaterkwaliteit.

Gedeputeerde van de provincie Fryslân Michiel Schrier: ,,In deze uitzonderlijk mooie zomer kunnen we gelukkig nog op veel plaatsen zwemmen. Maar blijf zelf wel alert op blauwalg, ook buiten de aangewezen zwemplaatsen. Kijk eerst naar de toestand van het water voor je erin springt.’’

Heerenveen

Er vinden alleen controles plaats bij de tientallen officiële zwemplaatsen in Fryslân. In Heerenveen is dat het strandje bij het Heidemeer. Er staat een bord met informatie over de waterkwaliteit, wanneer er iets mis is met het zwemwater wordt dat ook daar gemeld. Dat is nu niet aan de hand, dus er kan veilig gezwommen worden. Wel zijn er waarschuwingen voor bijvoorbeeld de Skipsleat in Joure en het Lemsterstrand.

De actuele situatie staat op www.zwemwater.nl, ook het FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) geeft informatie.