Jaarlijkse herdenking voor Indiëgangers op Gashoudersplein in Heerenveen

HEERENVEEN - De jaarlijkse herdenking voor Indiëgangers vindt dit jaar opnieuw plaats in Heerenveen.

De herdenking is op woensdag 15 augustus (geen zondag, zoals eerder vermeld) op het Gashoudersplein en begint om 19.00 uur. Burgemeester Tjeerd van der Zwan spreekt namens de gemeente Heerenveen de aanwezigen toe.

Vervolgens klinkt het Nederlands signaal taptoe en wordt er een minuut stilte gehouden. Na het Wilhelmus volgt de bloemlegging.

Gesneuvelde Heerenveners

Tijdens de herdenking wordt ook officieel stilgestaan bij de vijf Heerenveners die in die periode in de voormalige kolonie Nederlands-Indië als militair zijn gesneuveld.

Dat zijn: Sake Heemstra, Lieuwe van der Molen, Pieter Roda, Sybren Smilde en Gerrit Vis.

Hun namen staan gebeiteld in de gedenksteen die in 2002 is geplaatst bij het plantsoen Gashoudersplein/hoek Van Kleffenslaan.

Nationale dag

In 1980 is 15 augustus in Nederland erkend als nationale herdenkingsdag. Op veel plaatsen in ons land wordt dan stilgestaan bij alle burgers en militairen die het leven lieten tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Ook voor de Nederlandse militairen die wel terugkeerden in de jaren 1945-1950 is 15 augustus een dag van samenkomen en herdenken.