Droogte in Heerenveen zichtbaar

De hitte en droogte in Nederland houdt aan en er dreigt een watertekort (droogte-fase 1). Het droogterecord uit 1976 is al lang en breed verpulverd. Door het land worden al verschillende maatregelen genomen, zoals het sluiten van sluizen of het uit voorzorg kappen van bomen.

In Heerenveen en omgeving wordt de droogte ook steeds meer zichtbaar in de natuur. Vooral lage beplanting en gras verdorren, maar ook de bomen hebben het moeilijk. Veel bladeren vallen van de bomen door de aanhoudende droogte. Ook akkerbouwproducten, zoals aardappelen en maisvelden hebben last van de droogte. De natuur wacht op regenwater, om verdere verdroging te voorkomen. Frank Vink bracht de droogte in beeld.