Skûtsjes Heerenveen en Akkrum klaar voor jaarlijkse SKS-strijd

HEERENVEEN - De schippers van Heerenveen en Akkrum willen zichzelf geen druk opleggen. Sportief en vooral met veel zeilplezier hopen ze zo hoog mogelijk te eindigen in het SKS-jaarklassement.

,,In plakje by de earste fjouwer of fiif moat kinne. Oars bin ik net tefreden”, stelt Pieter Meeter van Akkrum. In Sytze Brouwer van Heerenveen herkent en erkent hij een geduchte tegenstander. ,,Hearrenfean hat in prachtich foarseizoen hȃn. Dat skûtsje giet as de brȃnwar.”

De Akkrumers, met een platbodem van de Stichting Eildert Sietez Skûtsje uit officieel Lemmer, zijn klaar voor de start. In het voorjaar zijn er allerlei onderhoudswerken uitgevoerd in de loods van hun sponsor UNIS in Grou. De grootste verandering hierbij is het verlengen van de mast geweest met een nieuwe mastvoet.

Meeter: ,,e gaffel kin no wer frij draaie. Wy wiene der benaud foar dat de gaffelbek ôfbrekke soe.” De mastbout is in overleg met de mastenmaker zo’n vijfentwintig centimeter verlaagd. Een nieuwe mast aanschaffen, kon ‘bruintje’ niet trekken. ,,Dan moatte jo djip yn ‘e bûse taaste en dêrfoar ha wy net genôch bûssinten.”

Willem Postma

De tuigage blijft eveneens van het vertrouwde kaliber. Ook de bemanning is, op een enkele uitzondering na, van dezelfde samenstelling als vorig jaar. ,,Wy binne goed op elkoar ynspile.”

Nieuw is het toetreden van Willem Postma, die eerder bij Meeter zijn broer Siete meezeilde. ,,Us ‘vliegende keeper’ oan board”.

Verloren protestzaak

Vorig jaar kukelde Akkrum in het eindklassement door toedoen van een verloren protestzaak. Meeter wil, met een ervaring rijker, nu vooral vooruit blikken. Ook in 2017 zijn er zeilevenementen geweest waarbij de Akkrumers hun hart konden ophalen.

Viermaal klasseerden ze zich als de beste: bij de wedstrijden op De Veenhoop, Earnewâld, Langweer en Sneek. De mooiste herinnering vindt Meeter nog aldoor het evenement op Terherne waarbij hij nipt achter Douwe Visser van Sneek binnenliep.

,,In prachtig koeltsje en in echt machtich moaie wedstriid. Douwe koe justjes hurder. Dat is striid.” Bij de tweede wedstrijddag op Lemmer finishte hij in de schaduw van Heerenveen, zodat de mannen aan elkaar zijn gewaagd.

Topjaar

Het jaar 2018 geldt in de familiaire sfeer voor Pieter Meeter nu al als zeer bijzonder. Zo mochten Pieter en Debbie op 7 mei de geboorte van hun dochter Naomi vieren. Hun zoon Jesse kreeg er een zusje bij. Daarnaast vierden zijn ouders hun 50-jarig huwelijksfeest.

Het is bovendien vijfentwintig jaar geleden dat de Frisian Queen als hekradarboot aan de kade van Burgum werd gedoopt door toenmalig Commissaris der Koningin Hans Wiegel en zijn echtgenote. Pieter die elektricien van professie is, fungeert op deze boot als kok.

Sytze Brouwer: ‘Wederom mooi zeilen’

Sytze brouwer debuteerde vorig jaar met een tweede plaats. Vooraf nog zei de 35-jarige schipper te hopen bij de eerste negen te eindigen. Hoogtepunt waren de twee wedstrijden bij Lemmer. Die won de Gerben van Manen beide.

Ondanks de tweede plaats van vorig jaar, zegt Brouwer zichzelf geen druk te willen opleggen. Net als bij zijn debuut wil hij ook nu weer mooi zeilen. Wel hoopt hij ook nu weer zo hoog mogelijk te eindigen in het SKS-jaarklassement.

Om zich voor te bereiden op de SKS-strijd, traint Brouwer met zijn team van de Gerben van Manen tweemaal per week. Ook worden beelden van de SKS-wedstrijden van 2017 bekeken. Dit om te zien hoe het nog beter kan.

Andere concurrenten

Nieuw zijn dit zeilseizoen de schippers Rinus de Jong op Joure als plaatsvervanger voor Dirk Jan Reijenga en Jappie Douweszn. Visser op de Sneeker Pan, in de plaats van zijn vader Douwe.

Alles wijst erop dat dit jaar veertien skûtsjes op tien locaties hun geplande elf wedstrijden uitzeilen. Met de hittegolf in het achterhoofd is de hamvraag nu vooral hoe het weer zich zal gedragen.

Alle wedstrijden beginnen klokslag twee uur, met alleen een uitzondering voor de strijd op Terherne. Woensdag 8 augustus zal het dus voor het publiek een latertje worden met een aanvangstijd van 15.45 uur.

Wedstrijdoverzicht

Wedstrijddata: 4/8 Grou, 6/8 De Veenhoop, 7/8 Earnewȃld, 8/8 Terherne, 9/8 Langweer, 10/8 Elahuizen, 11/8 Stavoren, 13/8 Woudsend, 15/8 Lemmer, 16/8 Lemmer en 17/8 Sneek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Akkrumer skûtsje: www.skutsjemeeter.nl.

Voor verdere info over het skûtsje van Heerenveen: www.gerben-van-manen.nl.

Ook is er een gratis te downloaden app, die recent is vernieuwd. Zie hiervoor www.skutsjesilen.nl.

(Tekst Jelle Raap)