Ambion Holding, Kinderwoud Kinderopvang en gemeente Heerenveen openen samen Integraal Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot

OUDESCHOOT - Het Integraal Kindcentrum Skoatterwiis (IKC) opent komend schooljaar haar deuren in het MFA Skoattershûs in Oudeschoot.

Het IKC is een initiatief van scholennetwerk Ambion Holding, Kinderwoud Kinderopvang en de gemeente Heerenveen.

Bij het IKC komt onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar. ,,Die aanpak geldt in elk geval voor de komende drie jaar”, aldus wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen.

Bij het IKC zijn niet alleen de basisschool en peuteropvang betrokken, maar ook een gezinswerker, orthopedagoog en buurtsportcoach. Dat bevordert volgens de initiatiefnemers ,,goed opgroeien in een plezierige en veilige leefomgeving met belangrijke basisvoorzieningen.”

Ook kan er volgens de betrokken partijen goed en tijdig worden ingegaan op de signalen van ouders, kinderen en professionals.

Regelgeving

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen zestien uur per week terecht bij het IKC. Nu is het nog gebruikelijk dat Voor- en Vroegtijdse Educatie (VVE) minimaal tien uur per week is. Die regel wordt op 1 januari 2020 landelijk gewijzigd in zestien uur per week.

,,Skoatterwiis loopt vooruit op de nieuwe regelgeving. De kinderen in Oudeschoot staan hiermee al evenwichtiger en met zo min ontwikkelingsachterstand in het leven, voor ze de basisschoolleeftijd bereiken”, zegt Zoetendal.

Informatie

Informatie over het IKC is te krijgen via OBS Skoatterwiis (0513-632 400) en via Kinderwoud Kinderopvang (0513-610 825).