Heerenveen na Leeuwarden en Súdwest-Fryslân derde Friese regenbooggemeente

HEERENVEEN - Op initiatief van de PvdA Heerenveen is de gemeente Heerenveen maandagavond de derde regenbooggemeente van Friesland geworden.

De indieners van het voorstel vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn ongeacht geaardheid, seksuele voorkeur of afkomst. Ook vinden zij dat dit openlijk uitgedragen mag worden en hier beleid op moet worden gemaakt. Het voorstel kon rekenen op een grote meerderheid in de gemeenteraad.

De gemeente Heerenveen is nu samen met Súdwest-Fryslân en Leeuwarden regenbooggemeente.

Protest

In regenbooggemeenten die beleid maken en inzetten op preventie en voorlichting, is discriminatie en geweldsmeldingen aanzienlijk afgenomen en zijn de resultaten hoopvol.

Vorige week werd de provincie Utrecht regenboogprovincie. Friesland is daarmee als enige provincie in Nederland geen regenboogprovincie. Dat leidde eerder deze week tot protest.

De coalitie in Provinciale Staten stemde in 2016 tegen het voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om regenboogprovincie te worden.