Seinen op groen voor nieuwbouw basisschool Tjalleberd

TJALLEBERD - Het bestuur van de Tjongerwerven CPO is samen met de gemeente Heerenveen klaar voor de volgende stappen in het traject naar nieuwbouw van de basisschool in Tjalleberd.

Met het bestuur van de school als bouwheer en de gemeente als financier, kunnen de plannen voor nieuwbouw verder worden uitgewerkt. Met de nieuwbouw is in totaal een bedrag van circa 2.9 miljoen euro gemoeid.

Vernieuwing van de huisvesting van de basisschool in Tjalleberd speelt al geruime tijd. Na de fusie van de voormalige cbs De Anjewier en de obs Nijewei is de Samenwerkingsschool De Nijewier tijdelijk gehuisvest in een sterk verouderd gebouw. Een situatie die volgens de betrokken partijen onderwijskundig en beheersmatig dringend aan verandering toe is.

Nieuwbouwplan

De nieuwbouw voor de SWS De Nijewier staat gepland op de locatie ten westen de MFA Aengwirden aan It Hiem in Tjalleberd. Om nieuwbouw hier mogelijk te maken, moet nog wel een afwijkingsprocedure van het geldende bestemmingsplan worden gevolgd.

Het schoolbestuur gaat nu eerst aan de slag met de plannen voor realisatie van het nieuwe schoolgebouw, zoals het opstellen van een programma van eisen, een begroting en een bouwplan. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan vervolgens een besluit nemen over de inzet van de gemeentelijke financiële middelen.