Wetterskip Fryslân bekijkt mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerenveen

HEERENVEEN - De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Heerenveen wordt mogelijk net als een aantal andere door Wetterksip Fryslân voorzien van zonnepanelen.

Of de rwzi in Heerenveen een van de locaties is die zonnepanelen krijgt, hangt volgens woordvoerster Marjan Hoogeveen af van een aantal factoren. ,,Zoals medewerking van de gemeente en of de locatie er geschikt voor is. Dat wordt eerdaags bekeken.”

In totaal wil het Wetterskip Fryslân 35.000 zonnepanelen laten aanbrengen op rwzi’s door heel Friesland. Daarmee is een investering gemoeid van vijftien miljoen euro. De plaatsing kan volgens het Wetterskip Fryslân budgetneutraal worden uitgevoerd met het verkrijgen van duurzaamheidssubsidie.

Klimaatdoelstelling

Het aanbrengen van de zonnepanelen moet eind 2019 plaatsvinden. Begin 2020 moet het werk gereed zijn. Volgens het waterschap dragen de zonnepanelen voor zeventien procent bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap.

,,De CO2-uitstoot wordt hiermee met gereduceerd met dertien procent. Wetterskip Fryslân streeft ernaar om in 2020 in totaal veertig procent van haar energiebehoefte duurzaam op te wekken.”