Vogelnest bij Mariënbosch neigt naar mereljonkies

HEERENVEEN - Klaske Huitema stuurde een foto-update van het vogelnestje bij Mariënbosch, dat op een wel heel bijzondere plek werd aangetroffen.

Klaske Huitema stuurde een foto-update van het vogelnestje bij Mariënbosch, dat op een wel heel bijzondere plek werd aangetroffen.

In eerste instantie ging Vogelwacht Nederland er bij navraag vanuit dat het een roodborstnest betrof. Als goede tweede noemden zij een merelnest. Het heeft er nu toch alle schijn van dat het een merelnest betreft., dat werd aangetroffen in een bloembakje bij Mariënbosch.

„Alle eitjes zijn uit ze zijn al zo veranderd met hun beginnend veren jasje. De ouders hebben het er maar druk mee om ze nu al zo groot te krijgen”, aldus Huitema.

Zelf een foto?

Heeft u zelf ook een foto voor de Heerenveense Courant? Dan kunt u deze sturen naar hrv@ndcmediagroep.nl.

Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.