ChristenUnie maakt zich zorgen over ‘open en bloot opgeslagen asbest op Ecopark De Wierde’

HEERENVEEN - De ChristenUnie zegt zich zorgen te maken over de opslag van asbest op Ecopark De Wierde.

Dat ligt er volgens volgens CU-statenlid Richard Klerks nu open en bloot opgeslagen. „Wij willen dat de provincie daarom inzet op alternatieven van het storten van asbest.”

De huidige manier van opslaan noemt Klerks zorgelijk, omdat volgens hem de omgeving in aanraking kan komen met asbeststofdeeltjes. „Het opslaan van asbest op de huidige stortlocatie oet dan ook op een verantwoorde manier gebeuren.”

Klerks zegt om die reden van van het college niet alleen te willen weten hoe het toezicht op de stortplaats is geregeld. „Ook willen wij weten wat de provincie doet om te voorkomen dat de omgeving in aanraking kan komen met asbeststofdeeltjes.”

15.000 ton per jaar

De Wierde is de enige plek in Friesland waar asbest en niet reinigbare vervuilde grond mag worden gestort. Op het ecopark wordt in totaal ongeveer 15.000 ton per jaar aangeleverd.

De stortlocatie is voorzien van een dubbele onderafdichting. Wanneer deze vol is, wordt die voorzien van een dubbele bovenafdichting.

Klerks: ,,Het probleem is dat wanneer de bult nog niet vol is asbestdeeltjes door de lucht in de omgeving terecht kunnen komen. Het duurt enige tijd voordat de stortplaats vol is en van boven wordt afgedicht.”

Reactie Omrin

Omrin, eigenaar van Ecopark De wierde, wijst erop dat er strenge regels gelden rondom het aanleveren van asbest en het storten ervan zelf.

,,Het asbest wordt aangeleverd in gesloten bigbags met een dubbele verpakking. Als het asbest hier op de stort is geplaatst, komt er meteen afdekmateriaal overheen. Zowel tijdens het transport als de verwerking is er geen enkel risico op verspreiding van asbest naar de omgeving", weerlegt communicatieadviseur Jan Bergsma van Omrin de kritiek.