Buurtlunch kijkt terug op geslaagd eerste jaar

HEERENVEEN - Een jaar alweer bestaat de Buurtlunch voor inwoners uit de wijken Heerenveen Centrum en Noord.

De buurtlunch wordt sinds juli 2017 maandelijks gehouden door twee thuiszorgteams van Buurtzorg Heerenveen en vindt sinds april plaats in tostibar Groovy Tosti aan de Lindegracht.

De buurtlunch is een ontmoetingsmoment en ontstond naar aanleiding van het starten van een preventieproject van twee verpleegkundigen van Buurtzorg.

Na onderzoek in de wijken werd duidelijk dat de eenzaamheid onder ouderen groot is. Daarom werd gezocht naar een mogelijkheid tot het samenbrengen van kwetsbare ouderen, om daarmee hun netwerk te vergroten en op die manier eenzaamheid te bestrijden.

Gezonde maaltijd

Daarnaast bleek na onderzoek in de wijken dat een gezonde maaltijd er bij deze ouderen nogal eens bij inschoot. Om die reden werd gezocht naar een concept waarin beide knelpunten konden worden meegenomen.

De huidige opzet van de Buurtlunch die elke eerste dinsdag van de maand plaatsvindt, kent zijn oorsprong in de Aanschuiflunch. Dat was een initiatief van de eigenaresse van croissanterie De Premier.

Zij bracht alleengaanden die een lunch kwamen gebruiken samen aan een tafel. Om dat project meer bekendheid te geven ontstond het idee om samen te werken en werd ruim een jaar geleden gestart met de Buurtlunch.

Thema bewindvoering

Vandaag was er weer een buurtlunch. Aanwezigen konden vanaf 11.00 uur aanschuiven. Ook nu weer werd een thema behandeld. Ditmaal betrof dat bewindvoering. Daarnaast was er de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen.

Iedereen was ook nu weer welkom bij het evenement. De toegang is gratis. De koffie, thee en de lunch zijn voor eigen rekening. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Meer informatie is te krijgen via de telefoonnummers 06-53640784 en 06-13173577.