Kinderen genieten bij jaarlijkse viswedstrijd in Akkrum

AKKRUM - De jaarlijkse viswedstrijd voor kinderen is onlangs weer gehouden in Akkrum.

Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag.

Alle deelnemers mochten zelf een visstek uitzoeken aan de oever van de Boarn.

Het weer was onstuimig op deze dag, maar tussen 19.00 uur en 20.15 uur was het gelukkig droog.

Het gevolg was: veel deelnemers, waaronder zeer veel basisschoolleerlingen en ook veel publiek. De deelnemers hoefden zich niet in te schrijven of op te geven en ook behoefden zij geen deelname-geld te voldoen. Zeer kort na het startsein werden de eerste vissen al gevangen. Over de gehele linie was de vangst prima. Er werden gedurende de wedstrijd ook tussentijdse “premiesprints” georganiseerd:

De kinderen konden dan nieuwe hengels winnen, beschikbaar gesteld door onze Akkrumer man in China, Gerrit Edelijn, handelend onder de naam Kudos.

IJsje

Tijdens de wedstrijd ontvingen de kinderen ook een ijsje, beschikbaar gesteld door Cafetaria Veenema.

De organisatie was weer in handen van de Stichting Akkrum-Nes Centraal, in samenwerking met de buurtvereniging Heechein.

Die organisatie is dank verschuldigd aan de Hengelsportvereniging Heerenveen die een financiële bijdrage verstrekte. Ook was die vereniging aanwezig op 21 juni, maar liefst vertegenwoordigd door 3 personen.

Commissarissen

Dankzij diverse viscommissarissen werd alles goed geregistreerd, met het oog op de uit te reiken prijzen. Meten en registreren was hun taak.

Dank ook aan Frou Edelijn. Haar huis was weer het epicentrum van de organisatie.

De prijsuitreiking vond plaats in eetcafé “Kromme Knilles”; Opmerking verdient nog dat Rolf en Lena van genoemd eetcafé ook als sponsor optraden in die zin dat zij de bekers betaalden en beschikbaar stelden.

Alle basisschoolleerlingen ontvingen een fraaie herinneringsmedaille, compleet met draaglint.

Uitslag:

-eerste vis: Tieme Gaarman, 8 jaar (na 15 seconden)

-kleinste vis: Tygo Arends, 9 jaar (6,5 cm)

-jongste deelnemer: Lyon Hof (3 jaar)

-grootste vis: De Jong (it Weidlan, Akkrum, 32 cm.)

-pechprijs: Brecht Boonstra (zij ving kort na de 1e vis, de 2e v.d. avond)

-meeste aantal vissen: Anna Maj de Jong, 7 jaar (18 vissen)

- grootste totale lengte, waar het betreft jeugd tot en met basisschool:

Anna Maj de Jong ( 2meter en 31 cm.) Ook wisselbeker.

- grootste totale lengte overige deelnemers: Herman Gaarman (1 meter,29 cm.)

Ook wisselbeker, te weten Geert Postma-bokaal.

- Oeuvre-prijs, beschikbaar gesteld door Jacob Veenema: fam.

Swiersema (Ronnie, Erwin en Ivar) doen elk jaar mee en wonnen al

diverse prijzen. Zij mogen een dag mee met de ervaren Jacob om te gaan vissen.