Klaas Peereboom: ‘Inwoners Heerenveen bewust maken van geschiedenis’

HEERENVEEN - Heerenveen staat erom beken dat er behoorlijk veel oude panden zijn gesloopt. ,,Als Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen willen wij de inwoners bewust maken van de geschiedenis van Heerenveen en hen hier voor proberen te interesseren.”

Dat zegt Klaas Peereboom. Hij is interim-voorzitter van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, sinds Jo Geveke door omstandigheden recent zijn functie neerlegde. Daarnaast houdt hij zich bezig met de pr en het databestand. ,,voor wat betreft het voorzitterschap hebben we al een balletje opgegooid bij iemand. Wordt dat niks, dan plaatsen we een oproep.”

Samen met ongeveer vijfentwintig andere vrijwilligers zet Peereboom zich in om de geschiedenis van en verhalen over Heerenveen levend te houden. Dat gebeurt onder andere via rondleidingen en lezingen en wordt advies gegeven aan instanties en personen.

Ook verschijnt vier keer per jaar de Veenbrief. Daarin staat een scala aan wetenswaardigheden over Heerenveen. Donateurs krijgen deze thuisgestuurd. Terwijl losse nummers te koop zijn bij Boekhandel Binnert Overdiep, Hotel Tjaarda Oranjewoud en bij Museum Heerenveen.

Historisch Informatie Punt

Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het Historisch Informatie Punt (HIP). Dat is een samenwerking met de bibliotheek Heerenveen en Museum Heerenveen en is sinds ongeveer tien jaar gevestigd in de bibliotheek. Daar zijn ook regelmatig tentoonstellingen over de geschiedenis van Heerenveen. Verder staat er een touchtable met fotoverhalen.

,,Naast deze doelstellingen hebben wij nog veel meer voor ogen. Zoals het spitten in de geschiedenis van Heerenveen en het digitaliseren van verhalen en foto’s”, zegt Peereboom. ,,Alleen, onze vrijwilligers zijn vaak redelijk oude mensen en minder thuis in de digitale wereld. Rondom het digitaliseren zouden we dan ook graag extra handjes willen.”

Onafhankelijk

Ongeveer tien jaar geleden werd de werkgroep een onafhankelijke stichting. Die is ontstaan vanuit de Vrienden van Museum van Haren. ,,De doelstellingen van beide begonnen uiteen te lopen. Toen ik er in 2014 bijkwam, was de stichting al een feit. Tegenwoordig hebben we ongeveer tweehonderdvijftig donateurs die ons ondersteunen. Ook is er nog altijd een band met Museum Heerenveen. Die bestaat uit ondersteuning op diverse vlakken.”

Peereboom zelf kwam bij de werkgroep na zijn pensionering. ,,Daarvoor was ik al jaren donateur. Ik werkte in de ICT voor HP en kon er eerder uit. Dat wilde ik wel. Alleen zocht ik wel invulling voor mijn vrije tijd. Aangezien ik altijd al interesse had voor geschiedenis - en nu ook cultuurgeschiedenis studeer aan de Open Universiteit - ben ik bij de werkgroep langsgegaan om te zien of het iets voor mij was. Het beviel meteen.”

Spitter

In eerste instantie werd Peereboom ‘spitter’. Het woord zegt het al, dat betekent spitten n de geschiedenis van Heerenveen via archief- en boekonderzoek, op zoek naar verborgen verhalen.

,,Het kennen van de geschiedenis van de plek waar je woont is belangrijk vanwege je eigen identiteit. Op die manier kun je ook een nauwere band met je woonplaats en de omgeving ervan opbouwen. Daarnaast heeft Heerenveen een behoorlijke geschiedenis. Het is belangrijk om die te bewaren en te ontsluieren. Het digitaal vastleggen ervan zie ik momenteel als de belangrijkste uitdaging.”

QR-code op gebouwen

Wie zelf digitaal door de geschiedenis van Heerenveen wil lopen, kan dat sinds het najaar van 2015 doen aan de hand van een QR-reader. Op in totaal vijftien oude gebouwen heeft de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen toen met ondersteuning van de gemeente Heerenveen en de Rotaryclub Heerenveen een QR-code aangebracht.

Belangstellenden kunnen de camera van hun smartphone of tablet erop richten. Vervolgens krijgen ze uitgebreide informatie over de geschiedenis van het gebouw op hun scherm.

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Heerenveense Courant of zou graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via hrv@hndcmediagroep.nl.

Telefonisch zijn wij, ook buiten kantooruren, bereikbaar via 06-17 242 223.

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto HoogMedia)