Leerlingen CBO Meilân en Futura aan de slag met nieuwe doe-lab STEAMpoint

HEERENVEEN - Leerlingen van CBO Meilân en van scholengroep Futura gaan vanaf deze week aan de slag met het nieuwe STEAMpoint.

Het zogenaamde doe-lab komt in basisschool De Tarissing in Oudehaske en wordt woensdag om 17.00 uur geopend. Dagelijks bezoeken kinderen van diverse scholen van CBO Meilân en Futura het lokaal dat hier gereed voor is gemaakt.

Bij het STEAMpoint draait het om onderzoekend en ontwerpend leren. Dat moet vormgeven aan wetenschap en technologie binnen de basisscholen van de beide onderwijsgroepen.

Scholen Heerenveen

Vanuit Heerenveen bezoeken kinderen van De Hoeksteen, Spring, De Burcht, De Roerganger en Het Kompas het STEAMpoint. In het doe-lab gaan zij drie uren bezig rondom het thema ‘Lichtfeest’. De kinderen gaan dan aan het werk met: microbits, brainstormen in groepjes, ontwerpen, uitvoeren, bijstellen en een ontwerp presenteren.

In eerste instantie richt het STEAMpoint zich op kinderen vanaf groep vijf. In het najaar start er een STEAMpoint Heerenveen in een schoolgebouw van Futura voor leerlingen uit de groepen één tot en met drie. De opzet wordt volgens CBO Meilân en Futura hetzelfde als in Oudehaske.