Gemeente Heerenveen betrokken bij oprichting kennisinstituut Datahub Fryslân

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen is samen met zeven andere organisaties betrokken bij een plan om te komen tot een Datahub Fryslân.

In december vindt de definitieve besluitvorming plaats over de concretisering van het kennisinstituut. Dan wordt ook bekend wanneer de eerste fase start. Kwartiermaker voor de eerste fase is Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau.

In de eerste fase wordt het concept Datahub Fryslân verder uitgewerkt. Dan worden ook zaken bekend zoals: de keuzes voor de organisatie- en financieringsvorm, de data-infrastructuur, functies en de aansluitingsvoorwaarden voor andere partijen.

‘Delen met elkaar’

Datahub Fryslân moet ertoe leiden dat kennis en ontwikkeling rond het delen, gebruiken en ontsluiten van data met elkaar wordt versterkt. Ook worden workshops, trainingen en stages gegeven vanuit de universiteit en de hogeschool binnen de Datahub Fryslân om met elkaar te leren en te ontwikkelen.

De betrokken organisaties zijn: provincie Friesland, Hogeschool NHL/Stenden, RUG/Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau en de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Smallingerland.