AED in Nieuweschoot

NIEUWESCHOOT - Sinds kort is er een AED in Nieuweschoot. Door inspanning van Plaatselijk Belang Nieuweschoot hangt er nu een Automatische Externe Defibrillator bij Mechanisatiebedrijf Van der Molen aan de Rotstergaastweg. Vrijdagavond 22 juni werd hij feestelijk onthuld.

Het was tijdens een ledenvergadering van Plaatselijk Belang Nieuweschoot in maart 2017 dat de leden de wens te kennen gaven een buiten-AED aan te schaffen. Voorzitter Gerda Kalsbeek: ‘We zijn een kleine vereniging, maar we hebben veel idealen. Een AED is heel belangrijk, we weten allemaal hoe groot de consequenties kunnen zijn als je er niet op tijd bij bent’

Een AED is een apparaat dat door middel van een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen bij een hartritmestoornis of een hartstilstand. Snelheid is daarbij van levensbelang, dus een defibrillator in de buurt is geen overbodige luxe. De GGD meldde vorig jaar nog dat Heerenveen een van de laagste AED-dekkingen van Friesland heeft. Er zijn ongeveer de helft minder defibrillators aanwezig dan wenselijk is.

Kosten

Met die feiten in het achterhoofd, is Plaatselijk Belang Nieuweschoot na de ledenvergadering meteen aan de slag gegaan. Maar de aanschaf van een AED is een lang proces. Er moet een begroting en een projectplan gemaakt, er moet een bepaald worden welke AED er precies nodig is en waar die geplaatst kan worden.

Bovendien zijn de kosten hoog. Kalsbeek: ‘Je komt er pas gaandeweg achter hoeveel geld het wel niet kost.’ Het bedrag bleek meer dan duizend euro hoger te liggen dan in eerste instantie begroot. In het totaal zijn ze bijna € 4000,- euro kwijt, voor onder andere aanschaf, installatie en scholing. Daar komen nog eens structurele kosten van € 200,- per jaar bij, mede voor onderhoud en verzekering.

Dat is niet niks voor een kleine vereniging als die in Nieuweschoot. Met hulp van het Mienskipsfonds en de Rabobank en een gift van Talant hebben ze het geld uiteindelijk grotendeels bij elkaar gekregen. ‘We zijn hen heel dankbaar’, zegt Kalsbeek. De jaarlijkse kosten betaalt de vereniging zelf. ‘Gelukkig zijn we heel spaarzaam. We verdienen bij door het parkeren bij het Thialf te regelen en papier in te zamelen.’

Vrijwilligers

Dat het dorp pal achter de aanschaf van de AED staat, blijkt wel uit de zestien vrijwilligers die zich meteen na de vergadering opgaven om burgerhulpverleners te worden en opgeleid te worden voor reanimatie en AED-gebruik. Op het moment dat iemand naar 112 belt in verband met een hartstilstand of hartritmestoornis, gaat er een alarm naar de burgerhulpverlening, waarna er een sms of app verstuurd wordt naar een burgerhulpverlener in de buurt.

Kalsbeek: ‘Daarna krijgt één iemand krijgt de opdracht te reanimeren, de ander om de AED op te halen. Met zijn tweeën helpen zij het slachtoffer tot de professionele hulpverlening aanwezig is om het over te nemen.’ Hoe dichterbij de AED zich bevindt, hoe groter de kans dat de vrijwilligers op tijd zijn.

Zes buurtbewoners hebben inmiddels de cursus afgerond. ‘Die mensen zijn heel enthousiast’, zegt Kalsbeek. Deze week start een nieuwe groep.

Waardevol

Hoe belangrijk een AED kan zijn, werd Kalsbeek kort geleden nog duidelijk. ‘Een vrouw uit een dorp hier in de buurt was zeer bevlogen om een AED in het dorp te krijgen. Het apparaat werd geïnstalleerd. De dag erna kreeg haar echtgenoot, een gezonde man van de rond de vijftig, een hartstilstand. Hij moest gereanimeerd worden en de AED kwam eraan te pas. In het ziekenhuis zeiden ze dat hij het zonder die hulp niet had overleefd.’ Ze is even stil. ‘Je wordt er toch koud van? Zo waardevol kan het dus zijn.’

Feestelijke onthulling

Deze week is de AED geplaatst bij Mechanisatiebedrijf Van der Molen op de Rotstergaastweg 41. Vrijdagavond om 19.30 werd hij feestelijk onthuld. Gerda Kalsbeek hield een kort toespraakje en gaf toen het woord aan buurtgenoot Mirjam van Leeuwen Bakker. Zij werkt al tien jaar bij de spoedeisende hulp en vertelde hoe vertelde hoe bij hartproblemen elke seconde telt. Ze eindigde haar speech met een wens: ‘Hopelijk mogen nog veel dorpen en wijken volgen.’

Daarna gaf docent Jolande Boomsma samen met een burgerhulpverlener een korte demonstratie van de AED en hieven de aanwezigen het glas op een gezonde toekomst.