Open dag Bijenvereniging Oranjewoud

ORANJEWOUD - Op zondag 15 juli opent Bijenvereniging Oranjewoud haar bijenstal voor publiek op de Landelijke Open Imkerijdag. Bovendien viert de vereniging haar 75-jarig bestaan.

Tijdens de open dag in Park de Overtuin is de bijenstal te bekijken en vertellen imkers enthousast over de honigbij en het bijenhouden. Bezoekers krijgen de gelegenheid een bijenvolk te bekijken.

Er is koffie, thee en limonade, bijenkleurplaten voor de kinderen. Er wordt geschminckt, en er draait een film over het leven van de bij en imkeren. Voor alle bezoekers is er een zakje met bloemzaad.

Een jubileum

De dag wordt extra feestelijk doordat de vereniging een groot jubileum te vieren heeft: Bijenvereniging Oranjewoud bestaat 75 jaar. Tussen 12.00 en 12.45 wordt daar bij stil gestaan. Wethouder Hans Broekhuizen zal een toespraakje houden namens de gemeente.

De bij bedreigd

De laatste tijd is veelvuldig in het nieuws dat het slecht gaat met de bij. Veel bijensooren worden met uitsterven bedreigd. Daarom wordt er tijdens de Open Imkerijdag ook aandacht besteed aan de wilde bijen in Nederland.