Meedenken over kinder- en peuteropvang

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen roept ouders van jonge kinderen op mee te doen aan een grootschalig onderzoek naar kinder- en peuteropvang. Zo willen ze de opvang verbeteren.

Deze week viel er bij alle ouders van kinderen tussen de 1 en de 6 jaar een brief op de mat van onderzoeksbureau Partoer. Daarin het verzoek een vragenlijst in te vullen over kinder- en peuteropvang.

Partoer voert in opdracht van de gemeente een grootschalig onderzoek uit onder oude va jonge kinderen in Heerenveen. De gemeente wil zo inzicht krijgen in waar de ouders behoefte aan hebben en waarom ze wel of niet kiezen voor opvang. 

Met de informatie uit het onderzoek wil de gemeente de opvang verbeteren. De resultaten worden naar verwachting dit najaar bekend.