Toch kans op gasboring Nieuwehorne-Katlijk

NIEUWEHORNE/KATLIJK - De kans is groot dat er toch gas geboord gaat worden bij Nieuwehorne. Eerder besloot de gemeenteraad geen medewerking te verlenen aan de vergunningsaanvraag van Vermilion, maar nu heeft de bezwarencommissie van de gemeente geoordeeld dat de argumenten daarvoor onjuist waren.

In maart 2017 zei de Heerenveense gemeenteraad dat ze zoveel mogelijk willen voorkomen dat er nieuwe gasvelden worden aangeboord onder Heerenveens grondgebied. Op basis daarvan besloot het college van B en W in november de vergunningsaanvraag niet in behandeling te nemen. Vermilion diende bezwaar in. De commissie bezwaarschriften van de gemeente geeft Vermilion nu gelijk, omdat de weigering is gebaseerd op de verkeerde argumenten.

Bestemmingsplan

De kans is groot dat de gaswinning doorgaat. Het weigeren van een vergunning moet gebaseerd zijn op planologische gronden, zegt de commissie, niet politieke. Als de vergunningsaanvraag van Vermilion aan de regels van het bestemmingsplan voldoet en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordering, dan moet hij in principe verleend worden.

Schadeclaim

Het blijven weigeren van medewerking leidt waarschijnlijk tot een gerechtelijke procedure. Wethouder Hans Broekhuizen zei in oktober al dat als Vermilion een rechtzaak aanspant, Heerenveen geen enkele kans maakt. 'Alle juristen zeggen: dan ga je de mist in.' Een vernietiging van het collegebesluit en een schadeclaim van Vermilion zijn dan het gevolg.