Heerenveen-midden aan vooravond compleet ander aanzicht

HEERENVEEN - Heerenveen-midden staat aan de vooravond van een compleet ander aanzicht. Dat bleek donderdagavond op een bijeenkomst van wijkbelang Heerenveen-midden in wijkcentrum De Kempenaer.

Onder andere de aanpak van de infrastructuur kwam aan bod, evenals: Tellepark, het uitbreiden van Le Roy tuin richting de Coehoorn van Scheltingaweg, woningbouw, wijkvernieuwing, Marijke Hiem de komst van Van der Valk. Ook werd bekendgemaakt dat er in het najaar weer een bijeenkomst is over de plannen voor Heerenveen-midden.

Voordat de sessies begonnen, was er eerst Na een welkomstwoord door wijkbelangvoorzitter Wim Zwart kregen de aanwezigen tekst en uitleg van de diverse betrokken partijen. Vervolgens konden de ruim zeventig aanwezigen zelf met hen in gesprek gaan. Dat kon in de diverse ruimtes in De Kempenaer.

Heerenveen Beter Bereikbaar

Zo gaf wijkmanager Annie Stelma uitleg over ‘Heerenveen Beter Bereikbaar’. De bestemmingsplanprocedure hiervoor start na de zomer. Volgens planning starten de werkzaamheden voor Heerenveen Beter Bereikbaar dit najaar. In 2021 moet alles gereed zijn.

Met compleet nieuwe op- en afritten moeten verkeersproblemen volgens het plan dan tot het verleden behoren. Ook moet de nieuwe situatie ertoe leiden dat wegen veiliger worden voor fietsers. Ondertussen zijn voorbereiden werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen al gestart. Alle informatie staat op heerenveenbeterbeikbaar.nl.

‘Van der Valk bij Aldi’

Vervolgens ging Henk Matser in op de plannen voor Van der Valk in Heerenveen. ,,Ons plan kan op meerdere locaties. Het terrein van de voormalige Aldi naast het Abe Lenstra Stadion heeft onze voorkeur vanwege bereikbaarheid, zichtbaarheid en omdat die plek dicht bij sportvoorzieningen en scholen is.”

Het tachtig meter brede pand krijgt zoals het er naar uitziet vier of bouwlagen. Ook komen er ongeveer tweehonderd parkeerplaatsen bij het gebouw.

Op de begane grond komt een restaurant. Daarnaast krijgen de eerste paar bouwlagen in totaal ongeveer zesenzestig luxe kamers. De bovenste lagen zijn bedoeld om er langer te verblijven en zijn voor sporters en bijvoorbeeld stagiaires. Die kamers worden tijdelijke woonruimtes met daarin ook een keukengedeelte.

‘Skoatterwâld wil supermarkt’

Of het een bewuste ‘slip of the tongue’ was, is niet duidelijk. Wel liet Matser doorschemeren dat hij ,,toevallig ’s middags van inwoners van Skoatterwâld had gehoord dat zij liever een supermarkt gerealiseerd zien worden, dan een Van der Valk.”

Matser: ,,Voor ons is het echter belangrijk wat de raad wil. Het plan wat e rnu ligt, kom in elk geval het dichts bij wat de gemeente Heerenveen wil.”

Tellepark

Ook Tellepark kwam aan bod. Mede-eigenaar Bernard Hoekstra van Zwanenburg Projecten, dat Tellepark realiseert samen met Hesco Bouw en VDZ Architecten, liet weten te hopen de eerste twee van de drie woontorens in augustus te kunnen opleveren.

In totaal komen er drie blokken van negen eenheden voor de hogere doelgroepen. Ook staan in het plan zestien levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen aangegeven. Daarnaast worden zestien grondgeboden woningen gerealiseerd, waar vierenveertig cliënten van Talant terecht kunnen. ,,We hopen met de bouw ervan in september te starten en deze op te leveren in het tweede kwartaal van 2019.”

Hoekstra liet eveneens weten dat de Le Roy tuinen worden uitgebreid tot aan de Coehoorn van Scheltingaweg. ,,De aanleg start na de zomer en is in handen van de gemeente Heerenveen.”

Woningen

Verder worden ook woningen in Heerenveen-midden onder handen genomen. Zo worden maken niet alleen tweeënvijftig bestaande woningen plaats voor evenveel nieuwe. Ook staan zeventig extra woningen gepland.

De vervanging van de bestaande woningen is in handen van WoonFriesland. Iris Nauta liet namens het bedrijf weten dat zij hopen in november te kunnen starten met de nieuwbouw. ,,In september willen wij de bestaande woningen afbreken. Dan wordt ook asbest verwijderd en worden nutsvoorzieningen weggehaald. Er zal sprake zijn van enige overlast. Uiteindelijk hopen wij in mei 2019 de woningen op te leveren.”

Accolade

Terwijl Hennie de Ruiter van Accolade liet weten dat de verhuurder op de Sieger van der Laanstraat en de Kempenaerssingel in totaal zeventig woningen wil realiseren.

Op de Sieger van der Laanstraat moeten de meeste nieuwe woningen komen. ,,Daar stonden er twintig. We willen naar vijftig. We moeten daarvoor nog wel een vergunning krijgen.”

Ondertussen heeft Accolade op de Kempenaersstingel de casco’s van de woningen al staan. ,,Voor de Van Dekemalaan staan er bovendien ook tien woningen op de rol.”

Marijke Hiem

Omdat Meriant was verhinderd liet Wim Zwart tenslotte namens de partij achter Marijke Hiem weten dat half juli wordt overlegd wie de nieuwbouw gaat doen van het woonzorgcentrum. ,,De start van de bouw is in januari of februari 2019. De oplevering staat gepland voor begin 2020.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)